Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 7 duben 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Braillská soutěž a zpětná vazba
BRAILLSKÁ SOUTĚŽ – 2022
STALO SE: Přehledně
Smutná zpráva z Aše
LIDÉ KOLEM NÁS: Zážitkem k poznání i pochopení
LITERÁRNÍ KLÁNÍ
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 04/2021
O čem se moc nemluví – Staří nedospělci nebo mladí staří? - III.
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Apríl
ZDRAVÍ: Když imunitní systém pracuje nepřesně
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
ANEKDOTY NA ZÁVĚR: Další židovské…
INZERCE
Tiráž


O čem se moc nemluví – Staří nedospělci nebo mladí staří? - III.


Mnozí příslušníci kategorie „starých mladých“, byť jejich duševní zdraví nebylo zasaženo nadužíváním drog nebo alkoholu, přicházejí s poznatkem, že osobní svoboda, tedy život bez závazků a odpovědnosti, je přímo úměrná osamělosti a pocitu marnosti. Ten se dá charakterizovat například takhle:
– Doma sice nikdo neprudí, ale také mě nikdo nečeká. Na dovolenou mohu jet, kam chci, ale v podstatě nemám s kým ty zajímavé zážitky sdílet. Máma sice uvaří a vypere, ale večer chce moji společnost, a tak koukáme na ty její seriály a nemáme si co říct.
Podobných výroků existuje bezpočet, a neskrývají se za nimi ty nejveselejší příběhy. Nejčastěji z nich vyčteme vnitřní nespokojenost se životním stylem, a někdy s tím související obavy o duševní nebo tělesné zdraví. Počáteční euforie ze svobody se časem mění v pocit méněcennosti, protože dotyčný si je vědom, že nedokáže založit rodinu ani uspokojivý manželský vztah.
- Já chyby nedělám, to ti druzí!
Adolescenti se učí poznat, kdy za své chyby mohou sami, učí se nést následky chybného počínání, jakkoliv má každý právo občas dělat chyby. Je-li dospívající schopen a ochoten učit se z vlastních zkušeností, a to jak z příjemných, tak i nepříjemných, jeho cesta ke zralosti je otevřená a vybavená navigací a orientačními značkami. Těch je dobré se celý život držet.
Podmínkou pro zralá rozhodnutí je naučit se, adekvátně k věku, vytvořit si náhled, situaci posuzovat i očima ostatních. Od malička se děti učí sebereflexi např. tím, že matka řekne: podívej se, tady je louže, protože jsi podržel sklenici s vodou obráceně. Teď to musíme utřít, abychom neměli mokré nohy.
V této větě si dítě může, bez jakéhokoliv zastrašování, uvědomit, že udělalo chybu, když otočilo sklenici dnem vzhůru. To je příčina. Následek je louže na podlaze, která je nepříjemná. Důsledek – je potřeba to s maminkou utřít, znovu naplnit sklenici, aby se mohlo napít. Dítě si vytvoří náhled, pochopí souvislosti i vlastní podíl na vzniklé situaci. Navíc vidí i šanci napravit chybu a dojít k uspokojení sebe i matky. S přibývajícími zkušenostmi se učí chyby neopakovat a také se jich nebát.
Nezralé chování se u dospělých často vyznačuje nekonečným opakováním stejných chyb. Nedospělý dospělý si odmítá chybu přiznat, nechce změnit navyklé vzorce chování bez ohledu na to, že takové jednání nikomu neprospívá. A co víc – často svaluje chyby na druhé, aniž by vůbec přemýšlel o příčinách a následcích. Ilustrativním jednáním je odmítavý postoj řidiče, který v důsledku opakovaných chyb přišel o řidičský průkaz, ale nadále přesvědčuje sebe i dopravní policii, že za to mohou jiní řidiči. On je jen obětí nezodpovědného chování účastníků silničního provozu. Za chybné jednání může souhra nešťastných náhod, osud či soused odvedle.
Uznání chyby a omluva, dokonce i tam, kde za nic nemůžeme, otevírá dveře do dospělých vztahů. Výhodu má ten, který se už v raném věku naučí, že ať se k němu ostatní chovají jakkoliv, je vždy na něm, jakým způsobem bude reagovat.
- Jen já jsem pupek světa!
Malé dítě má přibližně do tří let věku nezadatelné právo na mimořádnou pozornost. Je egocentrické, s výsadou, že o ně musí být dobře postaráno po všech stránkách. Po třetím roce, když se začínají vyvíjet sociální vztahy, se rodiče nebo vychovatelé moudře snaží dítě naučit, aby vnímalo i potřeby a pocity svého okolí. Není to nic těžkého, dětská psychika je v tomto věku za obvyklých podmínek dobře připravena. Dítě se přirozenou cestou učí nejen přijímat, ale i dávat.
Starý nedospělý má v této oblasti silný deficit. On je tím, kdo má právo mít všechno, co potřebuje, po čem baží. Co chtějí nebo potřebují ostatní, byť blízcí lidé, vůbec nevnímá. Empatie neboli vcítění do duše jiné než vlastní, je pro něho neznámý pocit.
Vyrůst z dětského egoizmu se daří tam, kde jsou k tomu využity sociální a výchovné podmínky. Nedostatkem empatie nemusí trpět jen lidé ze sociálně nejistého prostředí. Názory odborníků potvrzují, že mezi nezralými egoisty jsou významně zastoupeni lidé pocházející také ze středních a vyšších sociálních vrstev. Někdy stačí sledovat v médiích chování tzv. elit. S probíhající adolescencí mladý člověk postupně chápe, že přichází čas, aby se naučil vracet, co přijal – od rodičů, od společnosti, od přátel. Pokud se včas nenaučí být vděčný, snadno vyroste v narcistního manipulátora, který bude donekonečna těžit z energie stejně jako duševního i materiálního bohatství druhých. Bude tak jednat kdykoliv a kdekoliv, bude vysávat každého, kdo si to nechá líbit.
- Užij dne a po nás potopa
Adolescent moc nemyslí na budoucnost, potřebuje korektiv dospělých, kteří mu k jeho nelibosti připomínají, že se bude muset učit, aby ho přijali na střední školu, že by měl více spát, méně hrát, více se pohybovat, méně trávit čas na večírcích... Dříve nebo později se mladý člověk srovná, pochopí, že kosa se musí brousit, aby umožnila výkon, naučí se, co je pro něho dobré, přijme odpovědnost za své jednání i za vztahy, které navázal. Obvykle se naučí myslet nejen na přítomnost, ale i na budoucnost v reálné perspektivě. Místo snění a fantazií si osvojí rozlišovat cíle, ke kterým chce a může dospět. Máme pro tuto tendenci pěkný výraz – ten člověk na sobě pracuje, případně zapracoval. Ví, alespoň přibližně, kam chce jít a snaží se neztratit cestu.
Nemá-li třicetiletý „dospělec“ ani pořádnou práci, ani slušné vzdělání, nezná-li svou cenu a neví, co si se sebou počít, není šťastný. Jistě, nějakou dobu v něm pracují všelijaké projekce, fantazie nebo pocity mimořádnosti, ale s tím se dlouho žít nedá. I když bude materiálně zajištěný, nezbaví se pocitu vykořenění, protože neví, co od života může očekávat, a to, co ví, se mu nelíbí. Spokojenost s vlastním životem je pro něho neznámý pojem.
- Slova, jen slova, milý princi
Breptající batole je sladké. Jeho žvatlání nadšeně opakují maminky, babičky, logopedi a další angažované osoby. Šestiletý rozumbrada je favoritem rodinných oslav i skupiny spolužáků v první třídě základní školy. Patnáctiletý ukecánek je sice hůř snesitelný, ale všichni doufáme, že ho to přejde. Dosud má právo na fabulace a dělá mu dobře být středem pozornosti.
Dospělý mluvka může být tolerován, ale poměrně brzy je únavný. Jeho opakované výroky jsou otravné, je to jen komunikační vata, která nudí, ale i popuzuje nebo pohoršuje. Proč?
Od dospělého člověka očekáváme, že jeho slova, která předcházejí čin, mají váhu. Spousta lidového mudrosloví i psychologických výroků se zabývá zbytečnými proklamacemi nevedoucími k reálnému dílu.
Neznamená to, že nebudeme s přáteli, rodiči nebo koučem probírat plány na změnu ve svém životě. Je důležité mít někoho, s kým můžu sdílet nejen zájmy, ale i hnutí své mysli. Toto sdílení je však součástí vyvážené komunikace s jasným obsahem a záměrem. Problematické však je, když někdo své kolegy, přátele nebo příbuzné donekonečna informuje o tom, že by se měl odstěhovat od rodičů, že by si měl najít práci, přestat pít nebo kouřit, že by se měl rozejít se špatným partnerem, obdělat pole nebo dojít si konečně na technickou kontrolu či k psychologovi.
Známe nedospělé ženy, které by měly začít od pondělka hubnout, beztvaré muže, kteří si už zítra půjdou koupit permanentku do fitnes, unuděné seniorky, které roky nahlas uvažují o přihlášce na kurz počítače nebo na Univerzitu třetího věku. Nedospělých jedinců není ušetřena žádná věková kategorie. Ani ta naše ne! Chvála patří těm, kteří moc nemluví, ale své plány a přání uskutečňují. A není důležité, jestli jsou -náctiletí nebo devadesátiletí, nevidomí nebo vidící, s vážným postižením nebo plní chrabré síly.

- Někde tady přece musí být viník!
Všichni známe tu situaci, kdy jsme se ocitli pod palbou vyřčených nebo nevyřčených podezření, obvinění, nebo výslechů. Někdy jsme v tom sami, někdy celá skupina viníků. Uprostřed je ten, kdo se povýšil na vyšetřovatele, soudce a kata v jedné osobě. Jeho mottem je – někdo za to může, ale já to nejsem!
Za špatný výběr partnera, práce, za to, že je nemocný, chudý, že se mu nedaří, že má nespolehlivé přátele a nabourané auto, může kdekdo. Jen ten potrefený jedinec je v pořádku, všechno se ale proti němu spiklo a on teď nezaslouženě trpí. Nežádá zpětnou vazbu, bojí se vlastního usvědčení. Někdy může takové jednání přerůst do paranoidní poruchy s vážnými následky.
pokračování
Dr. Jaroslava Novotná


Obsah

ÚVODEM: Braillská soutěž a zpětná vazba
BRAILLSKÁ SOUTĚŽ – 2022
STALO SE: Přehledně
Smutná zpráva z Aše
LIDÉ KOLEM NÁS: Zážitkem k poznání i pochopení
LITERÁRNÍ KLÁNÍ
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 04/2021
O čem se moc nemluví – Staří nedospělci nebo mladí staří? - III.
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Apríl
ZDRAVÍ: Když imunitní systém pracuje nepřesně
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
ANEKDOTY NA ZÁVĚR: Další židovské…
INZERCE
Tiráž


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 7 duben 2021
OBSAH
ÚVODEM
Braillská soutěž a zpětná vazba
BRAILLSKÁ SOUTĚŽ – 2022
Soutěž ve čtení a psaní
STALO SE
Přehledně
Smutná zpráva z Aše
LIDÉ KOLEM NÁS
Zážitkem k poznání i pochopení
LITERÁRNÍ KLÁNÍ
Tajemná noc
ZORA RADÍ A INFORMUJE
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 04/2021
O čem se moc nemluví – Staří nedospělci nebo mladí staří? – III.
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Apríl
ZDRAVÍ
Když imunitní systém pracuje nepřesně
SPORT
Černobílé problémy
ANEKDOTY NA ZÁVĚR
Ještě židovské…
INZERCEV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR