Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 1 leden 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Umět být svobodný
STALO SE: Přehledně
Zpráva z třetího mimořádného zasedání Republikové rady SONS
Pár dat o Bílé pastelce
LIDÉ KOLEM NÁS: S Michalem Sudíkem o přípravě a výrobě braillských publikací
RETRO: Ještě to lze číst? aneb Nad stoletým ročníkem Zory
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 01/2021
Rozjímání pro koukavé – 2. část
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Hluchoslepý chilli maniak z Radošova překonal bolestivý rekord
ZDRAVÍ: Čím se při výzkumu očí inspirujeme?
Slzy, střeva i brzlík chrání tělo před viry. Jak funguje imunita?
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
# Tiráž


RETRO: Ještě to lze číst? aneb Nad stoletým ročníkem Zory


Leží přede mnou svazek. Knížky v bodovém písmu bývají někdy pěkně tlusté, ale toto je vskutku macek mackovatý! Celý rok 2021 je jeho narozeninový. Což do něho, aspoň letmo, nahlédnout, zahlédnout obraz stinných i slunných dnů minulosti?
Chtěla bych v hrstce pokračování vás, milí čtenáři, seznámit, a snad při tom nenudit?, s tím, jak tehdy naši předchůdci psali i mysleli.

První dojmy
Dotýkám se stránek, které chtějí plachost a uctivost mých prstů. Opravdu je jim sto let a hned na prvním listu nacházím jméno redaktora, pana Karla Emanuela Macana. Celé první číslo ročníku 1921 zahajuje rubrika, zvaná zde Směs. Připomínka drobných zpráv z domova i světa, překvapivě stručná. Nehodlám zdržovat vším, vybírám tedy:
Pražské Stavovské divadlo převzato jako součást Národního divadla.
Šéf Opery Národního divadla zemřel rakovinou střev.
Zahájeno letecké poštovní spojení mezi New Yorkem a San Franciskem, nejdelší vzduchem na světě (4200 km). V americkém státě Ilinois zvoleni tři Češi do sněmovny.
Mírová cena Nobelova udělena presidentu Wilsonovi.
Krádež šatstva v mateřské škole Klárova ústavu.
Belgičtí, italští a českoslovenští delegáti podali Svazu Národů resoluci, doporučující studium Esperanta, zvláště ve školách.
Zvláštní pocit, že? Tyhle „zprávy z roku raz dva“ i jiné texty hodlám nepřevádět do současné češtiny, prostě k věci patří ta starodávná. Cenám za inzerci, vydávaným publikacím a podmínkám členství ve spolku Český slepecký tisk hodlám věnovat samostatný, snad ne příliš vyčerpávající, článek. A co mne překvapuje? Kromě informací takříkajíc ve vlastní věci a zmínky o krádeži šatstva v Klárově ústavu je obsah věnován obecným tématům. Velký článek Věříme v pokrok lidstva hovoří sice o tom, co lidstvo dosáhlo, ale už tehdy jménem neuvedený autor viděl zároveň slabosti a nedostatky.
Žijeme v období připomínání výročí velkých duchů naší minulosti, což bylo před sto lety podobné, tedy jim věnuji závěr svého dnešního nahlížení do minulosti.
Doslovně cituji: „Vidíme tento pokrok a věříme ve zdokonalitelnost pokolení lidského, máme v úctě muže, kteří přispěli k pokroku. Proto my Čechové a Slováci uctíváme Husa i Komenského. Hus přinesl světu nová pravidla života, jakmile přisoudil každému člověku právo na osobní přesvědčení náboženské. Z této myšlenky vyrůstala po 500 let odvaha lidstva, až dospěla k heslu o sebeurčení národů.
Komenský dal světu učení, že pokolení od pokolení pokračuje vzděláním rozumu i srdce a výchovou člověka, jež počíná u dítěte. My jsme od Komenského a jeho pokračovatelů dospěli k přesvědčení, že pokrok lidský nemá býti ponechán nahodilostem, tomu „střídání klidu a bouří“, nýbrž že máme pracovati za pokrok vědomý. Znajíce dějiny, pravdu i omyly svých předků, známe cesty, po nichž lze říditi chůzi schůdnou. Ve století dvacátém „lidstvo přechází od věku nevědomého pokroku k věku pokroku vědomého.“ Nuže, věřme a pracujme.

Dodatek: V této chvíli tedy zavírám křehké stránky stoleté Zory, abych do nich dál sama nahlížela a připravila pokračování. A dovoluji si popřát klidný a nepandemický rok 2021. Sérii s láskou psaných zavzpomínání chce připravovat
Eva Budzáková


Obsah

ÚVODEM: Umět být svobodný
STALO SE: Přehledně
Zpráva z třetího mimořádného zasedání Republikové rady SONS
Pár dat o Bílé pastelce
LIDÉ KOLEM NÁS: S Michalem Sudíkem o přípravě a výrobě braillských publikací
RETRO: Ještě to lze číst? aneb Nad stoletým ročníkem Zory
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 01/2021
Rozjímání pro koukavé – 2. část
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Hluchoslepý chilli maniak z Radošova překonal bolestivý rekord
ZDRAVÍ: Čím se při výzkumu očí inspirujeme?
Slzy, střeva i brzlík chrání tělo před viry. Jak funguje imunita?
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
# Tiráž


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 1 leden 2021
OBSAH
ÚVODEM
Umět být svobodný
STALO SE
Přehledně
Zpráva z třetího mimořádného zasedání Republikové rady SONS
Pár dat o Bílé pastelce
LIDÉ KOLEM NÁS
S Michalem Sudíkem o přípravě a výrobě braillských publikací
RETRO
Ještě to lze číst? aneb Nad stoletým ročníkem Zory
ZORA RADÍ A INFORMUJE
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 01/2021
Rozjímání pro koukavé – 2. část
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Hluchoslepý chilli maniak z Radošova překonal bolestivý rekord
ZDRAVÍ
Čím se při výzkumu očí inspirujeme?
Slzy, střeva i brzlík chrání tělo před viry. Jak funguje imunita?
SPORT
Černobílé problémyV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR