Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 1 leden 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Umět být svobodný
STALO SE: Přehledně
Zpráva z třetího mimořádného zasedání Republikové rady SONS
Pár dat o Bílé pastelce
LIDÉ KOLEM NÁS: S Michalem Sudíkem o přípravě a výrobě braillských publikací
RETRO: Ještě to lze číst? aneb Nad stoletým ročníkem Zory
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 01/2021
Rozjímání pro koukavé – 2. část
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Hluchoslepý chilli maniak z Radošova překonal bolestivý rekord
ZDRAVÍ: Čím se při výzkumu očí inspirujeme?
Slzy, střeva i brzlík chrání tělo před viry. Jak funguje imunita?
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
# Tiráž


Zpráva z třetího mimořádného zasedání Republikové rady SONS


Třetí mimořádné zasedání RR (v pořadí osmnácté v tomto prodlouženém volebním období) se sešlo dne 27. listopadu 2020 – tentokrát poprvé v režimu on-line; seděli jsme u svých počítačů a telefonů a dorozumívání na dálku nám docela šlo. Šampionem byla naše nejstarší a všemi ctěná členka Marta Zemanová, která jednání bravurně sledovala na svém novém iPhonu – a pak prý že my, senioři, neumíme pracovat s moderní technikou.
Sešli jsme se téměř v plném počtu a přece nám někdo bolestně chyběl: 9. listopadu totiž zemřel dlouholetý člen RR PhDr. Josef Cerha, který zanechal nesmazatelnou stopu v hnutí českých nevidomých, svou organizační i odbornou činností vracel do života později osleplé lidi, byl nám všem dobrým společníkem a rozvážným rádcem; hned v úvodu zasedání jsme uctili jeho památku tichou vzpomínkou.
Z prezidentových zpráv uvádím jen ty obecně nejzajímavější: Pokud nám vyjde nový projekt podpořený z fondů EU, vylepšíme stavebně naše středisko Dědina; z podzimních hromadných akcí sice sešlo, ale naši sbírku Bílá pastelka ani Covid neporazí (viz níže); na příští rok se SONS aktivně chystá jako v předešlých letech prostřednictvím projektů podávaných na celostátní, krajské i místní úrovni – vyhledávaným mentorem je tu naše ekonomická guru, ing. Dagmar Filgasová.
Na zářijovém zasedání RR jsme byli odhodláni konat naše X. celostátní shromáždění 5. a 6. října téměř za každou cenu – ne však navzdory zákazu vlády; a ten přišel v podobě vyhlášení nouzového stavu jakoby výsměšně právě od pátého října. Republikové radě nezbylo než znovu termín celostátního shromáždění odložit a my, přesluhující statutární představitelé organizace, si začínáme připadat jako onen převozník ze známé pohádky Karla Jaromíra Erbena.
Osudem prezidenta, viceprezidenta i údělem svým se RR zabývá se vší vážností. Návodem jí nyní slouží zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2. Ten v zásadě stanoví, že funkční období statutárních a nejvyšších orgánů právnických osob (v našem případě spolku) se prodlužuje až o tři měsíce po ukončení všech protiepidemických opatření. Díky této zákonné úpravě prozatím RR nestanovila přesný termín konání celostátního shromáždění; usnesla se jednomyslně, že se shromáždění uskuteční bez zbytečného odkladu po ukončení protiepidemických opatření bránících setkávání většího počtu osob v uzavřených prostorech („bezodkladnou“ se zde rozumí lhůta potřebná k logistické přípravě shromáždění a k aktualizaci projednávaných materiálů).
Jako všechno kolem nás byla i letošní Bílá pastelka výjimečná – dokonce se ozývaly malověrné hlasy doporučující prezidentovi, aby ji vůbec nepořádal. Se čtvrtinovým počtem dvojic prodejců oproti roku 2019 se nám podařilo nasbírat 1 110 109,00 Kč, které RR rozdělila podle stanoveného klíče. Jelikož chyběly převážně dvojice středoškolských studentů-dobrovolníků, uchýlili jsme se ke svépomoci, což je pro spolkový život jedině správné. Patří zde dík oblastním odbočkám i krajským dceřiným společnostem a Tyfloservisu.
Z šestibodového „Různého“ považuji za nejpozoruhodnější čin hodný budovatele majetku slepeckých spolků za Rakouska a první republiky. Díky cílevědomému snažení a neúnavné energii Hany Bubeníčkové, ředitelky TyfloCentra Brno, se po třiceti letech znovunabyté hospodářské i osobní svobody poprvé podařilo postavit úplně nový dům služeb pro nevidomé. Sídlí v něm i naše brněnské oblastní odbočky.
Závěr, ani rozloučení toto zasedání RR nemá. Všichni čekáme na vývoj koronavirové situace a teprve podle ní budeme spřádat svoje plány. Chcete-li osud této Republikové rady i nadále sledovat, vracejte se čas od času do příslušné rubriky na stránkách SONS.
Rudolf Volejník


Obsah

ÚVODEM: Umět být svobodný
STALO SE: Přehledně
Zpráva z třetího mimořádného zasedání Republikové rady SONS
Pár dat o Bílé pastelce
LIDÉ KOLEM NÁS: S Michalem Sudíkem o přípravě a výrobě braillských publikací
RETRO: Ještě to lze číst? aneb Nad stoletým ročníkem Zory
ZORA RADÍ A INFORMUJE: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 01/2021
Rozjímání pro koukavé – 2. část
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Hluchoslepý chilli maniak z Radošova překonal bolestivý rekord
ZDRAVÍ: Čím se při výzkumu očí inspirujeme?
Slzy, střeva i brzlík chrání tělo před viry. Jak funguje imunita?
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
# Tiráž


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 1 leden 2021
OBSAH
ÚVODEM
Umět být svobodný
STALO SE
Přehledně
Zpráva z třetího mimořádného zasedání Republikové rady SONS
Pár dat o Bílé pastelce
LIDÉ KOLEM NÁS
S Michalem Sudíkem o přípravě a výrobě braillských publikací
RETRO
Ještě to lze číst? aneb Nad stoletým ročníkem Zory
ZORA RADÍ A INFORMUJE
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 01/2021
Rozjímání pro koukavé – 2. část
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Hluchoslepý chilli maniak z Radošova překonal bolestivý rekord
ZDRAVÍ
Čím se při výzkumu očí inspirujeme?
Slzy, střeva i brzlík chrání tělo před viry. Jak funguje imunita?
SPORT
Černobílé problémyV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR