Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 19 Září 2018

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Podzim, čas plánů
STALO SE: Ojedinělá prohlídka prezidentského vlaku
Soutěž ve čtení a psaní
Vítězové soutěže Onkyo World Braille Essay 2018
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Mosty – Hana Dreslerová
ZORA RADÍ: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS v Praze 10/2018
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Těžce slabozraký pravoslavný duchovní a stavitel Vsevolod Kolomackij
Kamerovým lupám neodzvonilo ani v éře počítačů
Bionické oko – pomoc nevidomým i „superzrak“
Umělé sítnice z ultratenkého materiálu by mohly vrátit zrak
ZDRAVÍ: Pár slov o dýchání a dýchacím ústrojí
KULTURA: Sochařka Marianna Machalová Jánošíková zrak nepotřebuje
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY


ZDRAVÍ: Pár slov o dýchání a dýchacím ústrojí


Dýchání je nejdůležitější životní funkcí, neboť na něm závisí všechny ostatní tělesné pochody. Je řízeno nezávisle na naší vůli, ovšem jeho průběh lze vůlí ovládat. V bdělém stavu se nádech a výdech opakuje průměrně 12 krát za minutu, ve spánku je snížen na polovinu. Pokud tedy budeme 16 hodin denně bdít a 8 hodin spát, nadechneme se a vydechneme celkem 14 400 krát. Kdybychom jedním nádechem vdechli 2,5 litru vzduchu, vymění se ho v našich plicích 36 000 litrů denně.
Dýchací ústrojí začíná nosem. V něm se vzduch mechanicky čistí a otepluje. Nejdelší úředně zjištěný nos měřil 28 cm. Vzduch postupuje skrz nosohltan do hrtanu, pevné chrupavčité trubice, v níž jsou uloženy hlasivky. Okolo nich proudí normální rychlostí 20, při hlubším nádechu 35 a při kýchnutí nebo kašli dokonce až 120 m/s. To je rychlost cyklónu, který dokáže odnášet střechy domů a vyvracet stromy.
Hrtan přechází v průdušnici. Ta se následně větví na levou a pravou průdušku. V plicích se průdušky rozvětvují na stále jemnější větve, které přecházejí ve 400 milionů malinkých bublinovitých plicních sklípků. Jejich celková plocha činí 140 m2. To představuje třeba 56 000 čtvercových kartiček hry Qardo o straně 5 cm nebo 32 showdownových stolů o délce 366 a šířce 122 cm. Goalballové hřiště s délkou 18 m a šířkou 9 m má plochu 162 m2 a je tedy o něco větší.
Plíce jsou pružným orgánem houbovité struktury. Pravá má tři laloky, levá jen dva, neboť je zde umístěno srdce. Jejich objem je průměrně 4 až 6 l. Plicní sklípky jsou prostoupeny hustou sítí krevních vlásečnic. Přes jejich stěnu vniká vdechnutý kyslík ze sklípku do krve a oxid uhličitý naopak z krve do sklípku. Tomuto procesu říkáme zevní dýchání.
Kyslík i oxid uhličitý přenášejí v těle červené krvinky. Opět trochu matematiky. V 1 ml krve jich najdeme průměrně 5 milionů. Pravá srdeční komora vypudí při systole do plicního oběhu 70 ml krve. Pokud si změříte tepovou frekvenci, zjistíte počet těchto systol za minutu. Počítejme s číslem 72, což je průměrná hodnota. Znamená to, že každou minutu proteče našimi plícemi 5 l krve, tedy 25 miliard červených krvinek.
V nadechovaném vzduchu je 20,8 % kyslíku a 0,04 % oxidu uhličitého. Ve vydechovaném vzduchu je kyslíku jen 17 %, naopak oxidu uhličitého 4 %. I toto snížené množství kyslíku stačí tomu, komu poskytujeme umělé dýchání. Červená krvinka obtěžkaná kyslíkem putuje krevním řečištěm a svůj náklad předá některé tělní buňce. Ta jí na oplátku naloží nepoužitelný oxid uhličitý.
Kyslík v buňce při následném procesu vnitřního dýchání pomáhá proměňovat potravu v energii. Jak si to představit? Aby buňky žily, přijímají palivo ve formě potravy. To se však musí něčím podpálit, k čemuž slouží právě kyslík. Čím více ho přijmeme v jednom nádechu, tím lépe využijeme energii z potravy. Ale nejen to. Lépe a rychleji bude probíhat i obnova buněk našeho organismu.

Antonín Vraný
Zdroj: cs.wikipedia.org, ulekare.cz, tyflonet.cz


Obsah

ÚVODEM: Podzim, čas plánů
STALO SE: Ojedinělá prohlídka prezidentského vlaku
Soutěž ve čtení a psaní
Vítězové soutěže Onkyo World Braille Essay 2018
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Mosty – Hana Dreslerová
ZORA RADÍ: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS v Praze 10/2018
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Těžce slabozraký pravoslavný duchovní a stavitel Vsevolod Kolomackij
Kamerovým lupám neodzvonilo ani v éře počítačů
Bionické oko – pomoc nevidomým i „superzrak“
Umělé sítnice z ultratenkého materiálu by mohly vrátit zrak
ZDRAVÍ: Pár slov o dýchání a dýchacím ústrojí
KULTURA: Sochařka Marianna Machalová Jánošíková zrak nepotřebuje
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 102 Číslo 19 Září 2018
Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Mgr. Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček, Petr Mašek, Ilona Ozimková, Mgr. Ing. Antonín Vraný
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně.
Roční předplatné činí 72 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
Podzim, čas plánů
STALO SE
Ojedinělá prohlídka prezidentského vlaku
Soutěž ve čtení a psaní – informace
Vítězové soutěže Onkyo World Braille Essay 2018
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ
Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS
Mosty – Hana Dreslerová
ZORA RADÍ
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS v Praze 10/2018
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Vsevolod Kolomackij – Těžce slabozraký pravoslavný duchovní a stavitel
Kamerovým lupám neodzvonilo ani v éře počítačů
Bionické oko – pomoc nevidomým i „superzrak“
Umělé sítnice z ultratenkého materiálu by mohly vrátit zrak
ZDRAVÍ
Pár slov o dýchání a dýchacím ústrojí
KULTURA
Sochařka Marianna Machalová Jánošíková zrak nepotřebuje
SPORT
Černobílé problémyV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR