Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 17 Září 2018

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Bída povrchnosti a smutek z krácení
Sdělení redakce:
STALO SE: Na rybník Bezdrev na windsurfingových prknech
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Návštěva kozí farmy
LIDÉ KOLEM NÁS: Mosty – Karel Novotný
ZORA RADÍ: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS v Praze 09/2018
O čem se moc nemluví – Bipolární porucha III.
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Počátky, vývoj a současnost Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana
Také krásu noční hvězdné oblohy lze přiblížit nevidomým
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY

Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 102 Číslo 17 Září 2018
Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Mgr. Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček,
Petr Mašek, Ilona Ozimková,
Mgr. Ing. Antonín Vraný
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně.
Roční předplatné činí 72 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
Bída povrchnosti a smutek z krácení
STALO SE
Na rybník Bezdrev na windsurfingových prknech
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ
Návštěva kozí farmy
LIDÉ KOLEM NÁS
Mosty – Karel Novotný
ZORA RADÍ
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS v Praze 09/2018
O čem se moc nemluví – Bipolární porucha III.
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Počátky, vývoj a současnost Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana – I.
Také krásu noční hvězdné oblohy lze přiblížit nevidomým
SPORT
Černobílé problémy
rámeček pod obsahem:
Poslední volná místa na startovní listině
Do celostátní soutěže ve čtení a psaní brailského textu, která proběhne v Krakovské 21 v Praze 20. října, je stále možné se hlásit, zbývá ale již jen několik volných míst do zaplnění kapacity. Více o soutěži viz též web SONS v rubrice Aktuality.
redakceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR