Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 16 Srpen 2018

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Jistěže nakonec na světě zvítězí pravda!
STALO SE: Austrálie novou pětidolarovku vydala podle připomínek nevidomého chlapce
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ - Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Ještě k echolokaci – vidoucí nevidomý Daniel Kish
ZORA RADÍ: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS v Praze 08/2018
Jak na cestu letadlem
Bez peněz do ciziny nelez
BUDE VÁS ZAJÍMAT: 115 milionů lidí bez zraku. Počet nevidomých prudce vzroste, varuje studie
„Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.“ Před 50 lety zemřela zázračná Helen Kellerová
ZDRAVÍ: Co může za zánět spojivek?
SPORT: Bazén, nebo přírodní koupání?

Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 102 Číslo 16 Srpen 2018
Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Mgr. Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček,
Petr Mašek, Ilona Ozimková,
Mgr. Ing. Antonín Vraný
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně.
Roční předplatné činí 72 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
Jistěže nakonec na světě zvítězí pravda!
STALO SE
Austrálie novou pětidolarovku vydala podle připomínek nevidomého chlapce
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ
Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS
Ještě k echolokaci – vidoucí nevidomý Daniel Kish
ZORA RADÍ
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS v Praze 08/2018
Jak na cestu letadlem
Bez peněz do ciziny nelez
BUDE VÁS ZAJÍMAT
115 milionů lidí bez zraku. Počet nevidomých prudce vzroste, varuje studie
Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí (Helen Kellerová)
ZDRAVÍ
Co může za zánět spojivek?
SPORT
Bazén, nebo přírodní koupání?V případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR