Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 12 Červen 2018

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Učňovské párky, učňovské stříhání…
AKTUÁLNĚ: Proti diskriminaci nevidomých ve zpravodajství ČT: prezident SONS žaluje televizi
STALO SE: Z mezinárodní soutěže
S bílou holí pro Bílou pastelku
Cena Adolfa Heyduka pro Katedrálu sv. Václava v Olomouci
Cena Olgy Havlové pro šéfa spolku neslyšících
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Severská chůze s hůlkami je vhodná i pro nevidomé
Z mého života s hendikepem
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Procházka Poznaní
V Praze je nová stimulační místnost pro děti s postižením zraku
ZDRAVÍ: Uveitida neboli nitrooční zánět je velmi závažné a bolestivé onemocnění
KULTURA: Najednou baf – a byl tam Miro; Nevidomá zpěvačka nahrává s hitmakerem Žbirkou v Abbey Road
Neviditelná výstava slavila celý měsíc své sedmé narozeniny
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
Střípky z 26. ročníku abilympiády
INZERCE

Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 102 Číslo 12 Červen 2018
Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Mgr. Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček, Petr Mašek, Ilona Ozimková,
Mgr. Ing. Antonín Vraný
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně.
Roční předplatné činí 72 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
Učňovské párky, učňovské stříhání…
AKTUÁLNĚ
Proti diskriminaci nevidomých ve zpravodajství ČT: prezident SONS žaluje televizi
STALO SE
Z mezinárodní soutěže
S bílou holí pro Bílou pastelku
Cena Adolfa Heyduka pro Katedrálu sv. Václava v Olomouci
Cena Olgy Havlové pro šéfa spolku neslyšících
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ
Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS
Severská chůze s hůlkami je vhodná i pro nevidomé
Z mého života s hendikepem
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Procházka Poznaní
V Praze je nová stimulační místnost pro děti s postižením zraku
ZDRAVÍ
Uveitida neboli nitrooční zánět je velmi závažné a bolestivé onemocnění
KULTURA
Najednou baf – a byl tam Miro
Neviditelná výstava slavila celý měsíc své sedmé narozeniny
SPORT
Černobílé problémy
Střípky z 26. ročníku abilympiády
INZERCEV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR