Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 9 Duben 2018

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Co na to vy?
POZVÁNKA – nepřehlédněte! Další ročník světové soutěže vyhlášen
STALO SE: Ohlédnutí za konferencí INSPO
LIDÉ KOLEM NÁS: Mosty – Monika Korandová
ZORA RADÍ: Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS v Praze – 05/2018
O čem se moc nemluví – Anxieta neboli úzkost
BUDE VÁS ZAJÍMAT: S Vladimírem Remkem o jeho cestě do vesmíru
ZDRAVÍ: Astma komplikuje život téměř milionu lidí
Pozor na oční alergii. Může trvale poškodit zrak
KULTURA: Na okraj definice kultury a kulturnosti
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
INZERCE

Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 102 Číslo 9 Duben 2018
Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Mgr. Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček, Petr Mašek, Ilona Ozimková, Mgr. Ing. Antonín Vraný, Mgr. Marie Zemanová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně.
Roční předplatné činí 72 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
Co na to vy?
POZVÁNKA – nepřehlédněte!
Další ročník světové soutěže vyhlášen
STALO SE
Ohlédnutí za konferencí INSPO
LIDÉ KOLEM NÁS
Mosty – Monika Korandová
ZORA RADÍ
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS v Praze 05/2018
O čem se moc nemluví – úzkost
BUDE VÁS ZAJÍMAT
S Vladimírem Remkem o jeho cestě do vesmíru
ZDRAVÍ
Astma komplikuje život téměř milionu lidí
Pozor na oční alergii. Může trvale poškodit zrak
KULTURA
Na okraj definice kultury a kulturnosti
SPORT
Černobílé problémy
QARDO – vyšlo s chybou – omlouváme se
INZERCEV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR