Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 6 Březen 2018

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Kdo chce, ten může
STALO SE: Cena Wernera von Siemense
E-shop Českých drah
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Bývali telefonisté
Bílá hůl mi otevírá dveře do světa, říká cestovatelka Zuzana Habáňová
ZDRAVÍ: Kronika medicíny, část 6., od Asklépia k Hippokratovi
Vývoj nových léků je složitý a nákladný proces
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Máte doma čtyřnohého génia?
Konference INSPO 2018
KULTURA: Zveme vás do divadla
NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
Velikonoce – a co o nich možná nevíme
Symboly Velikonoc: beránek, vejce, tatar a stopka ostrého...


NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY


Kdy se vlastně slaví?
Letos připadají na přelom března a dubna, ale každý rok je to trochu jinak. Ne zcela přesná, ale běžná definice říká, že Velikonoční neděle se slaví první neděli po prvním jarním úplňku. Ale je nutné upozornit na následující fakta:
? Začátek jara je vždy brán církevně a je to vždy 21. březen (rozhodnuto tak bylo právě již roku 325 na Nikajském koncilu), od začátku astronomického jara to může být až o dva dny později. Astronomické jaro může totiž začínat 20. března, a dokonce i 19. března.
? Úplněk je vypočítán pomocí takzvaných cyklických výpočtů a od skutečného astronomického úplňku se může lišit až o dva dny.
Co si tedy můžeme zapamatovat?
Při určení kalendářního data Velikonoční neděle se tedy nepracuje s přesnými astronomickými úkazy! Přesná definice zní: Velikonoční neděle připadá na první neděli po cyklicky zjištěném úplňku, připadajícím na 21. březen nebo nejblíže následující dny. Rozdíl bude patrný třeba v roce 2019, kdy první jarní den bude 20. března a hned další den, tedy čtvrtek 21. března, bude astronomický úplněk. A z toho plyne, že v neděli 24. března by měla být Velikonoční neděle. Ale protože vypočtený cyklický úplněk bude až ve čtvrtek 18. dubna, tak Velikonoční neděle bude 21. dubna! Rozdíl je tedy 28 dní, nastává takzvaná velikonoční paradoxie. My se však můžeme těšit na letošní první jarní den 20. března
a Velikonoce, které oslavíme na přechodu března a dubna.
? 25. března – Květná neděle – je připomínka Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma, začíná svatý týden.
? 26. března – Modré pondělí – je nenáboženský tradiční název.
? 27. března – Žluté úterý – je nenáboženský tradiční název.
? 28. března – Sazometná (škaredá) středa – je lidová připomínka
(nenáboženská tradice) Popeleční středy, ta vyšla v roce 2018 na 14. února.
? 29. března – Zelený čtvrtek – je památka poslední večeře Ježíše.
? 30. března – Velký pátek – je den umučení Ježíše.
? 31. března – Bílá sobota – letos úplněk – je dnem jeho pohřbení, v noci na neděli vstal Ježíš z mrtvých.
? 1. dubna – Velikonoční neděle – Boží hod velikonoční – je dnem vzkříšení, končí svatý týden.
? 2. dubna – Velikonoční pondělí – Červené pondělí – je tradiční pomlázka (nenáboženská tradice).
? 8. dubna – Bílá neděle – je druhá neděle velikonoční, nově pokřtění toho dne nosili bílé roucho.


Obsah

ÚVODEM: Kdo chce, ten může
STALO SE: Cena Wernera von Siemense
E-shop Českých drah
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Bývali telefonisté
Bílá hůl mi otevírá dveře do světa, říká cestovatelka Zuzana Habáňová
ZDRAVÍ: Kronika medicíny, část 6., od Asklépia k Hippokratovi
Vývoj nových léků je složitý a nákladný proces
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Máte doma čtyřnohého génia?
Konference INSPO 2018
KULTURA: Zveme vás do divadla
NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
Velikonoce – a co o nich možná nevíme
Symboly Velikonoc: beránek, vejce, tatar a stopka ostrého...


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 102 Číslo 6 Březen 2018
Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Mgr. Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček, Petr Mašek, Ilona Ozimková, Mgr. Ing. Antonín Vraný, Mgr. Marie Zemanová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně.
Roční předplatné činí 72 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
Kdo chce, ten může
STALO SE
Cena Wernera von Siemense
E-shop Českých drah
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ
Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS
Bývali telefonisté: Sportuje, i kdyby měl zmrznout
Bílá hůl mi otevírá dveře do světa, říká cestovatelka Zuzana Habáňová
ZDRAVÍ
Kronika medicíny, část 6., od Asklépia k Hippokratovi
Vývoj nových léků je složitý a nákladný proces
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Většina Čechů si myslí, že psi vidí černobíle
Máte doma čtyřnohého génia?
Konference INSPO 2018
KULTURA
Zveme vás do divadla: Divadlo Radka Brzobohatého
NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
Kdy se vlastně slaví?
Velikonoce – a co o nich možná nevíme
Symboly Velikonoc: beránek, vejce, tatar a stopka ostrého...V případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR