Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 6 Březen 2018

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Kdo chce, ten může
STALO SE: Cena Wernera von Siemense
E-shop Českých drah
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Bývali telefonisté
Bílá hůl mi otevírá dveře do světa, říká cestovatelka Zuzana Habáňová
ZDRAVÍ: Kronika medicíny, část 6., od Asklépia k Hippokratovi
Vývoj nových léků je složitý a nákladný proces
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Máte doma čtyřnohého génia?
Konference INSPO 2018
KULTURA: Zveme vás do divadla
NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
Velikonoce – a co o nich možná nevíme
Symboly Velikonoc: beránek, vejce, tatar a stopka ostrého...


Vývoj nových léků je složitý a nákladný proces


V 60. letech minulého století se na trh v Německu dostal lék thalidomid, který se používal při těhotenské nevolnosti. Bohužel nebyl dostatečně vyzkoušen a ženám se po jeho užívání rodily děti se znetvořenými končetinami. Postižených bylo několik tisíc. Abychom podobným případům co nejvíce zabránili, je dnes vývoj léčiv procesem velmi složitým a nákladným. Na podrobnosti k jeho provádění jsem se zeptal náměstka ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Mgr. Vojmíra Matěchy.

Kolik času a peněz stojí vývoj nového léku?
Kvůli vysokým nárokům na bezpečnost trvá vývoj v průměru 10 až 15 let. Několikanásobně vzrostla i cena. Ještě v 90. letech se náklady odhadovaly na 200 až 300 milionů USD. Dnes je to více než miliarda.

Jakým způsobem se účinné látky vyhledávají a zkouší?
To se děje několika způsoby. Nejstarším je náhodné objevení nebo cílené vyhledávání přírodních látek. To je příklad penicilinu. Stává se také, že v nedávné minulosti byla objevena nebo syntetizována molekula nové chemické látky. My jsme však v té době neznali lidské tělo natolik, abychom ji mohli považovat za léčivou. Dnes víme více než včera a ona se může stát užitečnou. Další molekuly již jako léčiva sloužit mohou. Lze je však maličko pozměnit a získat látku s vyšší účinností, menším počtem vedlejších efektů apod.
Novou metodu představuje lékový design. Představme si například molekulu inzulínu. Její chemická struktura je klíč, který přesně zapadne do zámku na povrchu buňky. Ten zámek se nazývá receptor a dokáže zjednodušeně řečeno otevřít dveře buňky, aby do ní mohla proniknout glukóza. S pomocí nejnovějších technologií a počítačů vědci studují trojrozměrné struktury nejrůznějších receptorů. Poté jako stavebnici navrhují molekuly potenciálně léčivých látek.

Co si představit pod pojmem preklinické a klinické hodnocení?
Kandidát na léčivou látku musí následně projít preklinickými testy. Většinou na laboratorních zvířatech se určuje toxicita po podání jedné dávky a po opakovaném užívání. Dále se sledují účinky na reprodukční systém, na vývoj plodu, kancerogenita a mnoho dalších.
Existuje mnoho odpůrců experimentů se zvířaty. Jenže téměř všechny znalosti a objevy v minulém století byly získány s jejich pomocí. Přes 50 Nobelových cen za medicínu nebo fyziologii bylo uděleno vědcům, kteří při svých výzkumech používali zvířata. Ta zkrátka zachraňují a prodlužují lidský život a zvyšují jeho kvalitu. Někdy je nahradí pokusy na izolovaných tkáních nebo počítačové modely. A byla vytvořena také legislativa, která upravuje podmínky zacházení s nimi a omezuje pokusy působící bolest.
Klinické hodnocení můžeme rozdělit do několika fází. Nejdříve se lék podá zdravým dobrovolníkům a poté i pacientům, pro něž je určen. Třetí fáze se účastní již několik tisíc pacientů, často ve více zemích a na mnoha pracovištích. Ve velkém souboru se prokazuje účinnost a bezpečnost léčiva. Ta je porovnávána s již zavedenými léky, které jsou považovány za standard. Poslední fází je tzv. postregistrační hodnocení. Lék je již registrován a uveden na trh, pacienti ho užívají a výrobce ho monitoruje.

Kolik látek se musí prozkoumat, aby vznikl jeden lék?
Průměrně okolo 7000 látek. A jak jsem již uvedl, není to levná záležitost. Proto jsme dnes svědky globalizace farmaceutického výzkumu a spojování firem do nadnárodních společností. Za to jsou nově vyvinuté léky a informace o nich během krátké doby dostupné téměř po celém světě.

Antonín Vraný


Obsah

ÚVODEM: Kdo chce, ten může
STALO SE: Cena Wernera von Siemense
E-shop Českých drah
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Bývali telefonisté
Bílá hůl mi otevírá dveře do světa, říká cestovatelka Zuzana Habáňová
ZDRAVÍ: Kronika medicíny, část 6., od Asklépia k Hippokratovi
Vývoj nových léků je složitý a nákladný proces
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Máte doma čtyřnohého génia?
Konference INSPO 2018
KULTURA: Zveme vás do divadla
NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
Velikonoce – a co o nich možná nevíme
Symboly Velikonoc: beránek, vejce, tatar a stopka ostrého...


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 102 Číslo 6 Březen 2018
Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Mgr. Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček, Petr Mašek, Ilona Ozimková, Mgr. Ing. Antonín Vraný, Mgr. Marie Zemanová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně.
Roční předplatné činí 72 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
Kdo chce, ten může
STALO SE
Cena Wernera von Siemense
E-shop Českých drah
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ
Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS
Bývali telefonisté: Sportuje, i kdyby měl zmrznout
Bílá hůl mi otevírá dveře do světa, říká cestovatelka Zuzana Habáňová
ZDRAVÍ
Kronika medicíny, část 6., od Asklépia k Hippokratovi
Vývoj nových léků je složitý a nákladný proces
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Většina Čechů si myslí, že psi vidí černobíle
Máte doma čtyřnohého génia?
Konference INSPO 2018
KULTURA
Zveme vás do divadla: Divadlo Radka Brzobohatého
NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
Kdy se vlastně slaví?
Velikonoce – a co o nich možná nevíme
Symboly Velikonoc: beránek, vejce, tatar a stopka ostrého...V případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR