Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 6 Březen 2018

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Kdo chce, ten může
STALO SE: Cena Wernera von Siemense
E-shop Českých drah
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Bývali telefonisté
Bílá hůl mi otevírá dveře do světa, říká cestovatelka Zuzana Habáňová
ZDRAVÍ: Kronika medicíny, část 6., od Asklépia k Hippokratovi
Vývoj nových léků je složitý a nákladný proces
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Máte doma čtyřnohého génia?
Konference INSPO 2018
KULTURA: Zveme vás do divadla
NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
Velikonoce – a co o nich možná nevíme
Symboly Velikonoc: beránek, vejce, tatar a stopka ostrého...


ZDRAVÍ: Kronika medicíny, část 6., od Asklépia k Hippokratovi


Technologie obrábění kovů, vznik písma nebo státního uspořádání, takové znalosti či praxe se v běhu dějin objevily různě, v různých dobách a na různých místech světa. Ovšem vědy a filozofie začaly vznikat až od 7. století před naším letopočtem na území antického Řecka. Všimněte si, že názvy mnoha věd a nauk jsou řeckého původu. A platí to třeba i pro tak moderní obor, jakým je kybernetika. Původ má ve slově kybernetes, které v řečtině znamenalo kormidelníka.
Původní medicína vycházela z poznatků léčitelů starého Egypta a Mezopotámie. I Řekové zpočátku věřili, že neduhy a choroby sesílají na lidi hněvající se bohové. A měli i svého boha lékařství a uzdravování. Byl jím Asklépios, vousatý muž se psem a holí ovinutou hadem. Jeho tři dcery Hygieia, Meditrine a Panakeia symbolizovaly jednotlivé stránky zdraví, tedy čistotu, léčení a hojení. On sám dokázal zahnat smrt i oživit mrtvé.
Jenže když na zemi dlouho nikdo neumíral, stěžoval si na něj bůh smrti Thanatos. A Zeus zakročil. Sežehnul Asklépia bleskem. Na ostrově Kósu se nachází světoznámý Asklepieion, nejstarší nemocnice na světě. Trosky obrovského komplexu s chrámem, ambulatoriem a oltářem můžeme obdivovat ještě dnes. Symbol hada, jenž představoval klikatou cestu k vyléčení, najdeme dodnes ve znacích lékařů, lékáren i nemocnic.
Bohové z léčitelství nikdy nezmizeli. Ovšem postupně se Řekové snažili také vypozorovat a logicky popsat skutečné příčiny nemocí. Spatřovali je v nerovnováze tělesných orgánů, ve vadném dýchání a oběhu krve a rovněž ve škodlivých neviditelných tělískách. Lékařství rozdělili na nauku o správné výživě, nauku o lécích a na operativní techniku.
Nejznámějším lékařem antiky byl Hippokrates z Kou (460-377). Od něho pochází učení o čtyřech tělních šťávách, krvi, slizu, černé a bílé žluči. Těm odpovídají čtyři základní psychologické typy, tedy sangvinik, flegmatik, cholerik a melancholik. Hippokrata bychom tak mohli označit za otce psychologie. Možná znáte i některé jeho citáty: „Nechť je tvé jídlo tvým lékem a tvůj lék nechť je tvým jídlem; Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda; Jez proto, abys žil. Nežij proto, abys jedl.“
Uveďme i několik úryvků z lékařské přísahy, jejíž autorství je také připisováno Hippokratovi: „Svého učitele budu ctít stejně jako své rodiče; Svůj život zasvětím podle svých sil a svědomí prospěchu nemocných; Nedám se pohnout k podání smrtícího léku; Neposkytnu žádné ženě prostředek k vyhnání plodu; Budu vzdálen touhy po požitcích se ženami a muži; Uvidím-li něco, co by mělo být utajeno, zachovám to jako tajemství; Budu-li tuto přísahu zachovávat a řádně plnit, nechť je mi dopřáno žít navždy šťastně, požívat úcty u všech lidí a těšit se z plodů svého umění; Jestliže ji však poruším, staň se mi pravý opak!“
Doba pokročila. Dnes máme k dispozici zákonnou právní normu upravující umělé ukončení těhotenství. A v některých zemích je povolena rovněž eutanazie, tedy smrt na žádost nevyléčitelně nemocného pacienta. Zřejmě i proto se Hippokratova přísaha na Karlově univerzitě nikdy neskládala. Absolventi studia medicíny skládají slib, jehož znění je podobné, nikoliv však stejné.
Antonín Vraný


Obsah

ÚVODEM: Kdo chce, ten může
STALO SE: Cena Wernera von Siemense
E-shop Českých drah
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Bývali telefonisté
Bílá hůl mi otevírá dveře do světa, říká cestovatelka Zuzana Habáňová
ZDRAVÍ: Kronika medicíny, část 6., od Asklépia k Hippokratovi
Vývoj nových léků je složitý a nákladný proces
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Máte doma čtyřnohého génia?
Konference INSPO 2018
KULTURA: Zveme vás do divadla
NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
Velikonoce – a co o nich možná nevíme
Symboly Velikonoc: beránek, vejce, tatar a stopka ostrého...


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 102 Číslo 6 Březen 2018
Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Mgr. Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček, Petr Mašek, Ilona Ozimková, Mgr. Ing. Antonín Vraný, Mgr. Marie Zemanová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně.
Roční předplatné činí 72 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
Kdo chce, ten může
STALO SE
Cena Wernera von Siemense
E-shop Českých drah
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ
Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS
Bývali telefonisté: Sportuje, i kdyby měl zmrznout
Bílá hůl mi otevírá dveře do světa, říká cestovatelka Zuzana Habáňová
ZDRAVÍ
Kronika medicíny, část 6., od Asklépia k Hippokratovi
Vývoj nových léků je složitý a nákladný proces
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Většina Čechů si myslí, že psi vidí černobíle
Máte doma čtyřnohého génia?
Konference INSPO 2018
KULTURA
Zveme vás do divadla: Divadlo Radka Brzobohatého
NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
Kdy se vlastně slaví?
Velikonoce – a co o nich možná nevíme
Symboly Velikonoc: beránek, vejce, tatar a stopka ostrého...V případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR