Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 6 Březen 2018

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Kdo chce, ten může
STALO SE: Cena Wernera von Siemense
E-shop Českých drah
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Bývali telefonisté
Bílá hůl mi otevírá dveře do světa, říká cestovatelka Zuzana Habáňová
ZDRAVÍ: Kronika medicíny, část 6., od Asklépia k Hippokratovi
Vývoj nových léků je složitý a nákladný proces
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Máte doma čtyřnohého génia?
Konference INSPO 2018
KULTURA: Zveme vás do divadla
NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
Velikonoce – a co o nich možná nevíme
Symboly Velikonoc: beránek, vejce, tatar a stopka ostrého...


ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně


Havlíčkobrodskou odbočku 5. února po jednání oblastní rady navštívila paní Mgr. Jana Kudlová, odborná lektorka Českého červeného kříže. Velmi srozumitelnou a zajímavou formou seznámila zúčastněné se současnými zásadami a způsoby poskytování první pomoci. Všichni si zopakovali, co dělat v nejrůznějších situacích, od nepříliš závažných drobných zranění až po ty nejzávažnější, a připomenuli si, jak postupovat, nezpanikařit a jak komunikovat s dispečerem záchranné služby.

16. února podepsalo Ministerstvo vnitra ČR a SONS ČR, z. s., Memorandum o spolupráci. Jde o zpřístupňování elektronických informačních systémů státní správy nevidomým a těžce slabozrakým. Experti budou posuzovat internetové prostředí státní správy a doporučovat řešení pro jejich větší přístupnost. To umožní lidem se zrakovým handicapem kvalitnější nezávislou komunikaci s úřady na všech úrovních.

Kurz Braillova bodového písma pořádala v únoru odbočka Kroměříž. O akci je takový zájem, že místní neměli dost pomůcek k výuce a učebních materiálů. Vypomohlo jim krajské středisko Tyfloservisu ve Zlíně a také Tyfloservis v Praze. V první lekci se zájemci seznámili s tím, co je to šestibod a pomocí Braillské kostky si vyzkoušeli, jak se znaky bodového písma tvoří. Dále byl tématem Pichtův psací stroj a četli ze slabikáře.

V únoru odbočka v Kyjově proškolila pracovníky Městské knihovny v komunikaci s nevidomými. Snaží se tu dlouhodobě spolupracovat na tom, aby již žádná ze stran nezažila při domluvě rozpaky.

Členové kroměřížské odbočky 21. února navštívili Večer Evy Pilarové a jejích hostů pořádaný Poradenským centrem pro sluchově postižené v Kroměříži. Konal se v Domě kultury. Celým večerem provázel a svým osobitým humorem skvěle bavil moderátor Aleš Cibulka. Trojnásobná zlatá slavice a první dáma českého swingu Eva Pilarová se s publikem podělila o vyprávění ze svého osobního i profesního života, od dětství až po současnost, které střídala zpěvem písní z divadla Semafor i písněmi ze svého vlastního repertoáru.

Koncem února se členové blanenské odbočky zúčastnili zajímavého putování po Kanadě s paní Kateřinou Matuškovou. Její vyprávění bylo natolik sugestivní, že měli pocit, jako by na americkém kontinentu byli oni sami: viděli tyrkysově modrá jezera, zblízka si prohlédli delfinárium, vodní parky, vypravili se na oceán za lachtany a tučňáky nebo sjížděli na raftech divoké řeky…

Odbočku ve Vrchlabí 26. února navštívily místní skautky. Seznámily se s její činností, zajímaly se o oční vady a vyzkoušely si orientaci v prostoru s bílou holí.

V jesenické odbočce se v únoru připravovali na Velikonoce, zúčastnili se masopustního průvodu ve Vápenné, věnovali se skládání origami, pečení bábovky a vydali se také osvěžit tělo i duši pobytem v solné jeskyni a procházkou po lázeňské kolonádě.

Členové OO SONS Přerov 27. února vyrazili do Kroměříže na výstavu kvetoucích kamélií a dalších rostlin. Velmi ocenili komentář pracovníka Květné zahrady, který je provedl skleníky a upozornil na zajímavé a vzácné rostliny. Poutavě povyprávěl o druzích kamélií a době, kdy se do Evropy a Kroměříže dostaly.

V Lounech se členové odbočky nechali inspirovat výstavou Jarní lidové zvyky od masopustu po Velikonoce, která je otevřena v tamním městském muzeu. Únorový den se jim skvěle vydařil.

Více o akcích se dočtete na sons.cz.


Obsah

ÚVODEM: Kdo chce, ten může
STALO SE: Cena Wernera von Siemense
E-shop Českých drah
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Bývali telefonisté
Bílá hůl mi otevírá dveře do světa, říká cestovatelka Zuzana Habáňová
ZDRAVÍ: Kronika medicíny, část 6., od Asklépia k Hippokratovi
Vývoj nových léků je složitý a nákladný proces
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Máte doma čtyřnohého génia?
Konference INSPO 2018
KULTURA: Zveme vás do divadla
NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
Velikonoce – a co o nich možná nevíme
Symboly Velikonoc: beránek, vejce, tatar a stopka ostrého...


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 102 Číslo 6 Březen 2018
Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Mgr. Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček, Petr Mašek, Ilona Ozimková, Mgr. Ing. Antonín Vraný, Mgr. Marie Zemanová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně.
Roční předplatné činí 72 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
Kdo chce, ten může
STALO SE
Cena Wernera von Siemense
E-shop Českých drah
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ
Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS
Bývali telefonisté: Sportuje, i kdyby měl zmrznout
Bílá hůl mi otevírá dveře do světa, říká cestovatelka Zuzana Habáňová
ZDRAVÍ
Kronika medicíny, část 6., od Asklépia k Hippokratovi
Vývoj nových léků je složitý a nákladný proces
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Většina Čechů si myslí, že psi vidí černobíle
Máte doma čtyřnohého génia?
Konference INSPO 2018
KULTURA
Zveme vás do divadla: Divadlo Radka Brzobohatého
NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
Kdy se vlastně slaví?
Velikonoce – a co o nich možná nevíme
Symboly Velikonoc: beránek, vejce, tatar a stopka ostrého...V případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR