Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 6 Březen 2018

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Kdo chce, ten může
STALO SE: Cena Wernera von Siemense
E-shop Českých drah
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Bývali telefonisté
Bílá hůl mi otevírá dveře do světa, říká cestovatelka Zuzana Habáňová
ZDRAVÍ: Kronika medicíny, část 6., od Asklépia k Hippokratovi
Vývoj nových léků je složitý a nákladný proces
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Máte doma čtyřnohého génia?
Konference INSPO 2018
KULTURA: Zveme vás do divadla
NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
Velikonoce – a co o nich možná nevíme
Symboly Velikonoc: beránek, vejce, tatar a stopka ostrého...


ÚVODEM: Kdo chce, ten může


Poslouchal jsem to v dobách dětství snad pořád. Tatínek tomuhle sloganu věřil skoro stejně jako křesťanské nauce (pozor, není to synonymum pro církev, a ani my, děti jsme to tak nevnímaly) nebo astrologii. Ale je opravdu rozdíl mezi vírou přemýšlející a vírou – jak to říct? Bez účasti mozku. Fanatickou. Nechci mluvit o víře jako takové, nejsem na to dostatečně vzdělaný, ani dost drzý. Chtěl bych nadhodit a poradit, když už rubrika ZORA RADÍ v tomto čísle není. Platnost výroku Kdo chce, ten může, dokazuje hned v první rubrice článek o cenách Wernera von Siemense. Ale také výpověď telefonisty Marka Šimíčka zapsaná naší spolupracovnicí Evou Budzákovou, která po dlouhé době opět navázala na svůj seriál. Aniž jsme to chtěli, tohle číslo, které předchází největším křesťanským svátkům (ostatně dokazují totéž), také dokládá, že Kdo chce… Cestovatelka s bílou holí je dalším z důkazů. Jenže moc chtít znamená vždycky víc dávat než brát. Víc obětovat, víc se překonávat, umět se vzdát okamžitého potěšení – ale i zisku, v tom přímém i přeneseném smyslu slova – ve prospěch něčeho vzdálenějšího, budoucího. A považte, ani to nemusí být nic tak velikého, pro co stojí za to obětovat současné pohodlí vyššímu cíli: vzdělání, vědění, a co já vím, co všechno může být pro jedince tím skutečně vysokým cílem, ač pro jiného je to nic.
Je tady ale jedno ale: jedním z fyzikálních zákonů je zákon o zachování hmoty a energie, ono chtění a jeho naplnění ho tak trochu popírá. Alespoň já to tak cítím. Když si ovšem přiznáme, že v celkovém kontextu dění přece jen platí, bude nám jasné, že to, čemu říkáme zlo, není žádná absence dobra! Zlo existuje, a stejně jako dobro žije kdesi v nás, uvnitř našich hemisfér, a tak kdo chce něco – z pohledu běžné lidské zkušenosti – negativního, zlého, a chce to opravdu účinně, nejspíš toho také dosáhne. Většinou ale stačí jen kapka jedu ve veliké sklenici vody, a přesto zabije. Stačí mnohem méně zla, aby infikovalo a nakonec zlikvidovalo to dobré. Kolem nás, ale i v nás.
Dal jsem si takový závazek – nebudu poučovat! Nemám na to totiž dost znalostí a správný věk. Takhle být mladší, to by pak šlo! Ale jen hlupák si může myslet, že s vyšším věkem má nějaké právo poučovat a neuvědomí si, že to je jako vyučovat plavání na Sahaře – i tam prý kdysi bývalo moře, ovšem dneska už není, a pamětník si to nedá vymluvit. Pro něj tam stále je! Nenechme se zakonzervovat v (již) neexistující minulosti, ale ani nechtějme šířit ohněm a mečem dobro pro onu budoucnost – ani ta totiž (dosud) neexistuje. Můžete se však nechat inspirovat tím pozitivním, co jsme pro vás sesypali i do tohoto čísla ZORY.

Hezké (před)jarní čtení

Václav Senjuk


Obsah

ÚVODEM: Kdo chce, ten může
STALO SE: Cena Wernera von Siemense
E-shop Českých drah
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ: Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Bývali telefonisté
Bílá hůl mi otevírá dveře do světa, říká cestovatelka Zuzana Habáňová
ZDRAVÍ: Kronika medicíny, část 6., od Asklépia k Hippokratovi
Vývoj nových léků je složitý a nákladný proces
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Máte doma čtyřnohého génia?
Konference INSPO 2018
KULTURA: Zveme vás do divadla
NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
Velikonoce – a co o nich možná nevíme
Symboly Velikonoc: beránek, vejce, tatar a stopka ostrého...


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 102 Číslo 6 Březen 2018
Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Mgr. Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček, Petr Mašek, Ilona Ozimková, Mgr. Ing. Antonín Vraný, Mgr. Marie Zemanová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně.
Roční předplatné činí 72 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
Kdo chce, ten může
STALO SE
Cena Wernera von Siemense
E-shop Českých drah
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ
Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS
Bývali telefonisté: Sportuje, i kdyby měl zmrznout
Bílá hůl mi otevírá dveře do světa, říká cestovatelka Zuzana Habáňová
ZDRAVÍ
Kronika medicíny, část 6., od Asklépia k Hippokratovi
Vývoj nových léků je složitý a nákladný proces
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Většina Čechů si myslí, že psi vidí černobíle
Máte doma čtyřnohého génia?
Konference INSPO 2018
KULTURA
Zveme vás do divadla: Divadlo Radka Brzobohatého
NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
Kdy se vlastně slaví?
Velikonoce – a co o nich možná nevíme
Symboly Velikonoc: beránek, vejce, tatar a stopka ostrého...V případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR