Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 22 Listopad 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Bílá pastelka 2013
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Nevidomý aktivista
Pro prevenci i léčbu
Neodkoukané emoce
Stopy 11 – Výročí
Tma přede mnou
Děčínská zoo čtyřmi smysly
Místo 3D bude dotyk
Tyfloart 2013
Výročí Edith Piaf
Mladý muzikant
Centrum oslavilo dvacátiny
Putovní pohár doputoval do Brna
Rozhoduje přesnost
Sport učí člověka bojovat
Třístovkou poslepu


Tma přede mnou


Pod tímto názvem už podesáté připravila správa Krkonošského národního parku smyslovou akci pro zrakově postižené a školáky. Probíhala od 14.–20. září v Klášterní zahradě ve Vrchlabí. Na pěti stanovištích nabízela účastníkům plnění úkolů všemi smysly kromě zraku. „Na počátku jsme se inspirovali hmatovými výstavami, které pořádá Botanická zahrada v Praze-Tróji,“ uvedl odborný pracovník ekologické výchovy správy KRNAP ing. Daniel Bílek.
Na prvním stanovišti si zájemci vylosovali kartu s jedním ze čtyř zvířat (jelen, divočák, vlk a liška) a jakmile uslyšeli charakteristický zvuk „svého“ zvířete, vydali se přes louku (pochopitelně s klapkami na očích a holí) k reproduktoru, z něhož se ozývaly zvuky. Po splnění úkolu čekala na ně odměna – prohlédnout si hmatem kůže a kožešiny oněch zvířat a dozvědět se od lektorů o nich hodně zajímavého.
Na druhém zastavení bylo připraveno bludiště. Nestačilo jen jej zdárně projít, ale také spočítat pohozená polena a pásy koberce nacházejících se v koridoru bludiště.
Další stanoviště se nazývalo Pohádka. Do čtené pohádky o zvířátcích byla současně v počítači namixována i písnička. Po skončení nahrávky moderátor přítomným položil k zodpovězení osm otázek z děje pohádky. Rozpaky byly i u stolu, na kterém se nacházely rozhozené listy krkonošských listnáčů a bylo třeba dát dvojice stejných listů k sobě – takové hmatové pexeso.
U čtvrtého zastavení si přišli zejména na své hoši. Pořadatelé se motivovali golbalem – hra s ozvučeným míčem. Házelo se přesněji koulelo se a chytalo. Někdy s větším, někdy s menším úspěchem, ale zájem byl veliký.
Závěrečné stanoviště se mohlo pochlubit novou nášlapnou stezkou. Chodilo se naboso a ve dvou metrových vzdálenostech se měnil povrch stezky. A co se dalo či nedalo nohami rozeznat? Střídal se písčitý povrch s přírodním hladkým kamenem, listy, ovsem naklíčeným i nevyklíčeným, netřeskem, drcenou kůrou, senem, rašelinou, smrkovými větvičkami, zámkovou dlažbou, drceným štěrkem, slámou, různými druhy šišek, mechem, dlažbou z valounů, tzv. labáků, dřevěnou dlažbou…
Jistě dobrá osvěta hrou přibližující školákům problematiku nevidomých, ale také zajímavá interaktivní akce i z hlediska zrakově postižených návštěvníků.

Jiří Reichel


Obsah

Bílá pastelka 2013
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Nevidomý aktivista
Pro prevenci i léčbu
Neodkoukané emoce
Stopy 11 – Výročí
Tma přede mnou
Děčínská zoo čtyřmi smysly
Místo 3D bude dotyk
Tyfloart 2013
Výročí Edith Piaf
Mladý muzikant
Centrum oslavilo dvacátiny
Putovní pohár doputoval do Brna
Rozhoduje přesnost
Sport učí člověka bojovat
Třístovkou poslepu


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 22 Listopad 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Bílá pastelka 2013
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Nevidomý aktivista
Pro prevenci i léčbu
Neodkoukané emoce
Stopy 11 – Výročí
Tma přede mnou
Děčínská zoo čtyřmi smysly
Místo 3D bude dotyk
Tyfloart 2013
Výročí Edith Piaf
Mladý muzikant
Centrum oslavilo dvacátiny
Putovní pohár doputoval do Brna
Rozhoduje přesnost
Sport učí člověka bojovat
Třístovkou poslepuV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR