Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 22 Listopad 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Bílá pastelka 2013
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Nevidomý aktivista
Pro prevenci i léčbu
Neodkoukané emoce
Stopy 11 – Výročí
Tma přede mnou
Děčínská zoo čtyřmi smysly
Místo 3D bude dotyk
Tyfloart 2013
Výročí Edith Piaf
Mladý muzikant
Centrum oslavilo dvacátiny
Putovní pohár doputoval do Brna
Rozhoduje přesnost
Sport učí člověka bojovat
Třístovkou poslepu


Sociálně právní komise SONS ČR informuje


Přinášíme informace z jednání sociálně právní komise SONS, které se uskutečnilo v pondělí 9. září 2013.
Komise průběžně sleduje dění ohledně audiopopisu a netlumočení cizojazyčných zpravodajských vstupů.
Rudolf Volejník aktualizoval informace v časopise Zora.
Měla by proběhnout schůzka SONS s představiteli Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), na níž bude problematika diskutována, zejména podnět TV Prima, zda se požadované procento ozvučení děl vyplývající ze zákona o mediálních službách na vyžádání týká každého programu. Pracovní skupina SONS k tomuto problému ve složení Rudolf Volejník, Luboš Zajíc, Marek Salaba již vytvořila pro RRTV stanovisko SONS, ve kterém SONS vyjadřuje podporu procenta z každého programu, doporučuje opatřit audiopopisem více filmy, méně zpravodajství. Své stanovisko zdůvodňuje nejednoznačným výkladem zákona, a tím pádem z toho vyplývající ztíženou kontrolou ozvučení děl.
Na základě závěrů této schůzky SONS uváží, jak dále postupovat.
Komise stále sleduje návrh zákona o statutu veřejné prospěšnosti, vedení SONS společně s Lubošem Zajícem se zabývají problematikou týkající se dalšího vývoje SONS spojeného se změnou občanského zákoníku.
Viktor Dudr připomíná problémy s ozvučením bankomatů České spořitelny. Stále platí, abyste o poruchách informovali Viktora Dudra, jak jste již byli vyzváni prostřednictvím distribučních kanálů.
Komise sleduje vývoj ohledně s-Karet a příspěvků pro zdravotně postižené. O této problematice jste byli podrobně informováni prostřednictvím časopisu Zora a pomocí konferencí pro zrakově postižené v článcích Luboše Zajíce.
Komise byla informována o přijetí mezinárodní smlouvy o přeshraniční výměně autorských děl 27. 6. 2013 v Marrákeši. O této události a jejích důsledcích pro zrakově postižené jste byli rovněž informováni prostřednictvím distribučních kanálů.
Komise byla informována o reakci úřadů na v některých případech předražené zvláštní pomůcky, na které je žádán příspěvek. MPSV vytvořilo metodický pokyn, který umožňuje úřadům práce zajímat se o ceny od různých dodavatelů, jaké komponenty cena zahrnuje. Podle pokynu nemá cena zahrnovat zaškolení s pomůckou, pokyn umožňuje provádět sociální šetření u žadatele, zkoumat situaci individuálně, odmítnutí součinnosti žadatele může automaticky znamenat negativní rozhodnutí apod. SONS bude v této oblasti spolupracovat s náměstkem generálního ředitele Úřadu práce Mgr. Martinem Žárským.
SONS byla oslovena ČTÚ s dotazem, zda stále trvá situace, kdy je třeba poskytovat zvláštní ceny pro zdravotně postižené. SONS se vyjádřila, že potřebnost zvláštních cen trvá, jsme pro poskytování slev i přes jiné poskytovatele, též na jiné služby, např. na internet, zvláště internet v mobilu v souvislosti s podporou navigačních služeb pro zrakově postižené v mobilu.
Komise se v souvislosti se zkvalitněním sociálního poradenství v SONS zabývala přípravou doškolovacího kurzu sociálně právních poradců pro zrakově postižené. Kurz se uskutečnil od 18. do 20. října 2013 v Otrokovicích.
Pavel Ptáčník informoval o novinkách v legislativě:
a) návrh zákona o Sbírce zákonů, vše bude elektronicky, blind friendly;
b) novela zákona o dobrovolnické službě, technikálie, změkčení podmínek pro vysílající organizace;
c) prováděcí předpisy k novému Občanskému zákoníku;
d) novela zákona o zaměstnanosti, bude obnoven statut zdravotně znevýhodněných, na tuto skupinu bude příspěvek na zaměstnávání;
e) školský zákon – speciální vzdělávací potřeby;
f) minimální mzda jiná u příjemců invalidních důchodů.

Marcela Šmídová


Obsah

Bílá pastelka 2013
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Nevidomý aktivista
Pro prevenci i léčbu
Neodkoukané emoce
Stopy 11 – Výročí
Tma přede mnou
Děčínská zoo čtyřmi smysly
Místo 3D bude dotyk
Tyfloart 2013
Výročí Edith Piaf
Mladý muzikant
Centrum oslavilo dvacátiny
Putovní pohár doputoval do Brna
Rozhoduje přesnost
Sport učí člověka bojovat
Třístovkou poslepu


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 22 Listopad 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Bílá pastelka 2013
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Nevidomý aktivista
Pro prevenci i léčbu
Neodkoukané emoce
Stopy 11 – Výročí
Tma přede mnou
Děčínská zoo čtyřmi smysly
Místo 3D bude dotyk
Tyfloart 2013
Výročí Edith Piaf
Mladý muzikant
Centrum oslavilo dvacátiny
Putovní pohár doputoval do Brna
Rozhoduje přesnost
Sport učí člověka bojovat
Třístovkou poslepuV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR