Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 19 Říjen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Letní škola v Telči
Jakub uspěl v angličtině
Ortoptika
Špičkový přístroj v Prostějově
Stopy 10 – Prach jsi...
Využití navigace
Vydařený konec léta
Podhájská 2013
Dobrá zpráva z Brna
Pozvánka na prezentaci
Haptické mystérium
Hexenšus
Černobílé problémy
Velký úspěch našich bowlerů
Francis Karanja opět v Praze
Inzerce


Haptické mystérium


Když byly koncem 19. století zbořeny v Praze městské hradby, vedení města se rozhodlo na uvolněných parcelách vystavět honosné vily s rozlehlými zahradami a parky ve stylu anglických krajinářských parků. V okolí bývalé Bruské brány v dnešní Mickiewiczově ulici na Hradčanech vznikla po roce 1911 jedna velmi zajímavá stavba. Je jí Bílkova vila, kterou od 60. let minulého století spravuje Galerie hlavního města Prahy. Autorem návrhu byl sochař, architekt, malíř a ilustrátor František Bílek, představitel českého symbolismu a secese z přelomu 19. a 20. století.
Vnější a vnitřní řešení vily vybízí návštěvníky k zamyšlení, pochopení duchovní podstaty a k mystickému splynutí s universem. Bílkovou inspirací pro návrh vily v Praze a dalších dvou staveb v rodném Chýnově (1892) a v Táboře (1902) bylo studium organické struktury rostlin, živočichů a člověka a literární tvorba básníka Otokara Březiny. Půdorys vily připomíná stopu kosy sklízející obilí.
Vila měla vyjadřovat motto „Život plný zralých klasů skýtajících výživu bratří na každý den“. Bílkovo náboženské pojetí našlo uplatnění v řešení interiéru, který je spojením lidského a božského chrámu, dílny a života.
Režná cihla a hrubě opracovaný kámen přibližují dílo přírodě. Nepravidelnému členění interiéru dominuje vysoký ateliér jako přirozené pracovní a duchovní středisko stavby. Od roku 1963 je v objektu umístěna expozice s původním mobiliářem a s Bílkovými sochařskými díly z vrcholného tvůrčího období.

Život a dílo Františka Bílka
František Bílek se narodil v roce 1872 v Chýnově u Tábora. Už od dětství se u něj projevovaly vrozené umělecké vlohy. Během studií malířství na Akademii výtvarných umění v Praze mu byla objevena vážná zraková vada, tzv. daltonismus, která znemožňuje rozeznávat některé barvy. Od malířství přešel ke studiu sochařství v Praze a Paříži.
Ranou Bílkovu sochařskou tvorbu doprovázel nezdar v podobě negativního hodnocení (s názvy Golgota – hora lebek a Orba je naší viny trest) komisí v čele s J. V. Myslbekem. Hluboká zbožná vroucnost a symbolika se skrytými významy doprovázely celou uměleckou tvorbu Františka Bílka. Uznání se mu dostalo mnohem později. Zemřel v Chýnově v roce 1941.
Náboženské cítění se postupem let měnilo v téměř mysteriózní vztah k víře v Boha. V roce 1920 se rozešel s oficiální katolickou církví a konvertoval k církvi československé. Svou uměleckou tvorbu chápal jako službu a oběť bratřím. Jako náboženský mystik a myslitel spojoval křesťanské a orientální náboženství v mystickou jednotu světa.

Na návštěvě v Bílkově vile
Bílkova vila se nachází jednu tramvajovou zastávku nad stanicí metra Malostranská v Praze na Hradčanech.
Expozici jsme navštívili v rámci 18. letního srazu odboru ZP KČT Ostrava v Praze v červenci letošního roku. Na místě se nás ujala zkušená a mimořádně fundovaná průvodkyně. Nebyl to jenom vodopád informací o díle Františka Bílka, ale i fascinující doprovod s výkladem významů a symbolů. A to vše doprovázela záplava zvídavých prstů, které se nedočkavě dotýkaly povrchu zdejších plastik. Kustodka popisovala, vysvětlovala a trpělivě naváděla dlaně a prsty našich nevidomých členů k novým haptickým zážitkům, k novým objevům a empirii.
Postavy Bílkových soch a reliéfů vystupují výrazně do prostoru, mají realistické ztvárnění s výrazně expresivními gesty a postoji, podtrhujícími jejich spiritualitu a mystiku.
Exponáty jsou rozmístěny v prostorných místnostech přízemí. Ateliér a galerie nabízí bohatou sbírku náboženských námětů novozákonních i starozákonních příběhů, např. Golgota – hora lebek, Zloba času, Naše věno, Orba je naší viny trest, Tanec kolem zlatého telete, Krása mládí je ve svém boji, Úžas, Slepci, Život je boj, Jak neomezeno jest naše duchovní království.
Na dveřích pokojů jsou vyřezány reliéfy ptáků a rostlin. Obytné místnosti 1. patra jsou vybaveny původním nábytkem a vybavením, bustami Bílkovy ženy Berty a jejich dětí. Doplňují je umělcovy grafické práce s námětem vody, ohně, měsíce nebo kněze u oltáře.
Bílkovy sochařské práce najdeme v některých pražských kostelech a na Mánesově mostě. Zahradu jeho vlastní vily zdobí socha Komenského loučícího se s vlastí. Pravděpodobně nejznámější Bílkovou prací je socha Mojžíše před Staronovou synagogou na pražském židovském městě.
Expozice Bílkových sochařských děl, neobyčejné architektonické řešení, náboženské cítění v umělecké tvorbě i pověstného génia loci může najít každý uměnímilovný návštěvník, včetně těžce zrakově postižených. Ti se mohou s pomocí svého hmatu dobrat i k duchovnímu mystériu zprostředkované uměleckým odkazem Františka Bílka.

Mgr. Milan Linhart


Obsah

Letní škola v Telči
Jakub uspěl v angličtině
Ortoptika
Špičkový přístroj v Prostějově
Stopy 10 – Prach jsi...
Využití navigace
Vydařený konec léta
Podhájská 2013
Dobrá zpráva z Brna
Pozvánka na prezentaci
Haptické mystérium
Hexenšus
Černobílé problémy
Velký úspěch našich bowlerů
Francis Karanja opět v Praze
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 19 Říjen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Letní škola v Telči
Jakub uspěl v angličtině
Ortoptika
Špičkový přístroj v Prostějově
Stopy 10 – Prach jsi...
Využití navigace
Vydařený konec léta
Podhájská 2013
Dobrá zpráva z Brna
Pozvánka na prezentaci
Haptické mystérium
Hexenšus
Černobílé problémy
Velký úspěch našich bowlerů
Francis Karanja opět v Praze
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR