Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 19 Říjen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Letní škola v Telči
Jakub uspěl v angličtině
Ortoptika
Špičkový přístroj v Prostějově
Stopy 10 – Prach jsi...
Využití navigace
Vydařený konec léta
Podhájská 2013
Dobrá zpráva z Brna
Pozvánka na prezentaci
Haptické mystérium
Hexenšus
Černobílé problémy
Velký úspěch našich bowlerů
Francis Karanja opět v Praze
Inzerce


Ortoptika


Od letošního roku nabízí lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně jako jediná v České republice absolventům středních škol, očním optikům ale například i stávajícím optometristům studium nového oboru ortoptika.
Ortoptika je specializovaný oční obor, který se zaměřuje hlavně na správný vývoj zrakové ostrosti a na obnovu již porušeného jednoduchého binokulárního vidění.
V roce 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU, nastala změna zákona 96/2004 Sb., kde byl zapsán požadavek na bakalářské studium všech nelékařských zdravotnických
povolání, kteří mohou pracovat bez odborného dohledu, tedy i ortoptistů. Nyní se i přes dlouhá jednání, která předcházela, podařilo katedře optometrie a ortoptiky LF MU v Brně výuku ortoptiky akreditovat.
Tříleté profesně zaměřené prezenční studium ortoptiky vychází z doporučených plánů České společnosti ortoptistek a návrhu požadavků Ministerstva zdravotnictví ČR.
„Hlavní náplní nově vzniklého oboru jsou kromě základních matematicko-fyzikálních a optických předmětů, i předměty ortoptické, optometrické a oftalmologické,“ představila nový obor Mgr. Irena Wernerová, manažerka vnějších vztahů lékařské fakulty MU Brno.
Studium se zaměřuje i na péči o dětského pacienta a zahrnuje neméně důležité odborné praxe v pleoptice, ortoptice a praxe související se základy ošetřovatelství.
„Absolventi nově vzniklého oboru budou moci najít uplatnění jako ortoptisté ve zdravotnických zařízeních, především u očního lékaře-strabologa, ve stacionáři pro děti s poruchami vidění, ortoptických ambulancích nebo na specializovaných strabologických pracovištích,“ předestřela Mgr. Irena Wernerová šance ortoptistů na široké profesní uplatnění
Příbuznými obory ortoptiky jsou optika a optometrie, které našly zázemí na LF MU již v roce 1993. Přemístění výuky do reprezentativních prostor na Komenského náměstí 2 bylo spojeno s modernizací a inovací výukových pomůcek a přístrojů, která v současnosti kontinuálně pokračuje.
Založení nového oboru ortoptika, a tedy jeho 1. ročník, je symbolicky spojen s 21. ročníkem založení bakalářského oboru optika – optometrie na lékařské fakultě MU v Brně. Za dlouhou dobu svého působení úspěšně absolvovalo studium optometrie přes 600 studentů bakalářského studia a okolo 260 studentů navazujícího magisterského studia. Od letošního roku se může fakulta chlubit i prvními absolventy čtyřletého doktorského studia oboru lékařská biofyzika se zaměřením na optometrii. Tím se rozšiřuje a zvyšuje odborná erudice přednášejících pedagogů, jejichž cílem je předávání nejnovějších poznatků oboru i vlastních zkušeností z praxe.
Celých 20 let se katedra optometrie a ortoptiky spolu se studenty velmi snaží o aktivní rozvoj oboru, zkvalitnění výuky i studijního prostředí. Důkazem toho je pravidelná úspěšná prezentace studentů na kontaktologických sjezdech, pořádání letos v pořadí již 4. celostátní studentské konference optometrie nebo každoroční prezentace školy a oboru na mezinárodním veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA.
Je třeba také připomenout spolupráci studentů i pracovníků katedry optometrie a ortoptiky s kolegy z Chorvatska, kdy si vzájemně vyměnili praktické zkušenosti, a celkově tak obohatili pohled do optometrie obou zemí.
Jako dárek k loňskému kulatému výročí si katedra kromě nově akreditovaného oboru nadělila nové specializované vybavení, které rozšíří studentům optometrie i ortoptiky možnosti vyšetřovacích postupů a zvýší podíl praktické výuky, aby přechod do profesního života byl plynulý a bez obav.
red.


Obsah

Letní škola v Telči
Jakub uspěl v angličtině
Ortoptika
Špičkový přístroj v Prostějově
Stopy 10 – Prach jsi...
Využití navigace
Vydařený konec léta
Podhájská 2013
Dobrá zpráva z Brna
Pozvánka na prezentaci
Haptické mystérium
Hexenšus
Černobílé problémy
Velký úspěch našich bowlerů
Francis Karanja opět v Praze
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 19 Říjen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Letní škola v Telči
Jakub uspěl v angličtině
Ortoptika
Špičkový přístroj v Prostějově
Stopy 10 – Prach jsi...
Využití navigace
Vydařený konec léta
Podhájská 2013
Dobrá zpráva z Brna
Pozvánka na prezentaci
Haptické mystérium
Hexenšus
Černobílé problémy
Velký úspěch našich bowlerů
Francis Karanja opět v Praze
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR