Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 19 Říjen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Letní škola v Telči
Jakub uspěl v angličtině
Ortoptika
Špičkový přístroj v Prostějově
Stopy 10 – Prach jsi...
Využití navigace
Vydařený konec léta
Podhájská 2013
Dobrá zpráva z Brna
Pozvánka na prezentaci
Haptické mystérium
Hexenšus
Černobílé problémy
Velký úspěch našich bowlerů
Francis Karanja opět v Praze
Inzerce


Letní škola v Telči


Mezinárodní letní školu ICC (International Camp on Communication and Computers) pro zrakově postižené studenty z celého světa každoročně pořádá mezinárodní asociace se sídlem v rakouském Linci (www.icc-camp.info). Cílem je usnadnit nevidomým a slabozrakým studentům přechod ze střední na vysokou školu a zvýšit jejich šance při profesním i osobním uplatnění. Letos se konal již devatenáctý ročník. Národním koordinátorem ICC za Českou republiku bylo původně Centrum Tereza na FJFI ČVUT (dnes je součástí Střediska ELSA), od roku 2001 převzalo tuto roli Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás, které působí na brněnské Masarykově univerzitě. Díky němu se organizace ICC již podruhé ujali Češi.

ICC 2013

Tentokrát se mladí lidé z 18 zemí sjeli do města Telč. V prostorách zdejšího Univerzitního centra a v malebných historických kulisách prožili týden od 15. do 24. července. Záštitu nad akcí poskytli ministr školství, hejtman kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, rektor Masarykovy univerzity a starosta města Telče. K hlavním sponzorům ICC 2013 patřil evropský program Mládež v akci a Fond vzdělávací politiky MŠMT.
Dr. Petr Peňáz, ředitel brněnského Teiresia, vysvětlil, proč se české vysoké školy mohou chlubit vysokou kvalitou péče o studenty se speciálními potřebami. „Daří se nám udržovat kontakt mezi servisními středisky a ministerstvem školství, tak aby servis bylo možné zajistit tam, kde je potřeba,“ řekl při zahájení letošního ICC v Telči.
„Musíme studenty oslovit ještě před nástupem na vysokou školu. ICC vyplňuje mezeru mezi střední školou a univerzitou a umožňuje zrakově postiženým získat představu, jak bude studium vysoké školy vypadat,“ představil poslání letní školy jeden z jejích zakladatelů, Klaus Miesenberger z univerzity v Linci.
Letošní 19. ročník byl v dějinách ICC zatím největší. Do Telče přijelo 72 účastníků ve věku 16 až 24 let. Věnovalo se jim 30 odborných lektorů, kteří vedli více než 60 seminářů. Tým spolupracovníků doplnilo 24 techniků, asistentů a dobrovolníků.
Výjimečný byl také přesah na jiné kontinenty. Kromě Evropy byla na letní škole zastoupena jako pozorovatel i Jižní Afrika a početná skupina studentů z Japonska. Největší zastoupení – kolem deseti studentů – měly letos výpravy z Rakouska, Německa, Velké Británie, Nizozemí a Polska.
Letní škola komunikačních dovedností se již v minulosti konala například v Rumunsku, Rakousku či ve Velké Británii, v roce 2005 v Brně. Příští ročník se bude odehrávat v lotyšské Rize. Dalšími pořadateli se má stát Nizozemí a Německo.

Odbornost, komunikace, sebevědomí

Během červencového pobytu v Telči se nevidomí a slabozrací studenti seznamovali zejména s nejnovějšími informačními technologiemi a prohlubovali si komunikační dovednosti.
Úvodní den samozřejmě patřil nácviku prostorové orientace. Telčské Univerzitní centrum je od počátku vybaveno orientačním systémem v Brailleově písmu. Pracovníci střediska Teiresiás připravili navíc řadu podrobných hmatových plánků města a přivezli i maketu celého areálu telčského zámku, aby se s ní všichni mohli seznámit hmatem.
Budoucí a začínající vysokoškoláci si v Telči prohlubovali dovednosti při práci se speciálním softwarem, k němuž patří především čtečky obrazovky, hlasová syntéza, digitální lupy, editory matematických vzorců aj. Pro nevidomé je také důležité naučit se efektivně ovládat software běžný, například složitější funkce textových editorů, webových vyhledavačů, prezentačních aplikací, ale například také prostředí sociálních sítí apod. Několik seminářů dalo studentům možnost blíže poznat soudobý hardware, zejména tablety a chytré telefony s hmatovým displejem.
Část seminářů byla zaměřena na prohlubování komunikačních dovedností a nezávislosti. Na předním místě jsou dnes pro člověka na prahu profesní seberealizace jazykové dovednosti – zejména znalost angličtiny. Další kurzy byly specializované například na žurnalistiku. Ve výtvarných dílnách či při dramatické výchově rozvíjeli účastníci i umělecké dovednosti. Měli také možnost si zatančit. „Učíme se základní kroky jivu,“ smála se Fuzuki Tabuchi, dvacetiletá studentka z japonské Univerzity Kansai. „Přijela jsem, i když už jsem ve druhém ročníku univerzity. Studuji vzdělávání a literaturu a na letní škole bych ráda zlepšila schopnosti komunikace,“ vysvětlila jedna z nejvzdálenějších účastnic ICC 2013.
Mezinárodní společnost byla pro studenty ideální příležitostí poznat vrstevníky z celého světa. „V Evropě jsem poprvé a moc se mi tady líbí. Potkala jsem spoustu nových lidí a zažila pár kulturních střetů. V Evropě se například všichni objímají, i když se vůbec neznají,“ popsala Fuzuki Tabuchi novou zkušenost.
V programu telčského týdne nechyběla nabídka sportovních příležitostí: cyklistika, vodní sporty, míčové hry pro nevidomé. Jakousi prověrkou sportovních i společenských dovedností byla celodenní hra časově zařazená do dob Zachariáše z Hradce, moravského hejtmana, jemuž Telč vděčí za své renesanční skvosty. Nevidomé týmy stavitelů hradu, který na louce za Telčí skutečně vyrostl, se postupně učily řemeslu kovářskému, tajům renesanční kuchyně i léčivých a vonných bylin, šplhat při stavbě po laně i orientovat se v noci podle hvězd. Tato bohatá náplň letní školy byla pro budoucí vysokoškoláky vynikající průpravou. Jejich osobnostní profil musí kromě znalostí a dovedností zahrnovat i zdravé sebevědomí, kombinované s potřebnou dávkou sebereflexe. To vše je dnes nezbytným předpokladem k úspěchu nejen při dalším studiu, ale později i na trhu práce.
Díky cílené podpoře studentům se specifickými nároky významně stoupají šance zrakově postižených vysokoškoláků v Česku. Patří k nim i Vojta Polášek z Rožnova pod Radhoštěm, který studuje na Masarykově univerzitě informatiku.
„Jsem tam naprosto spokojený hlavně díky středisku Teiresiás pro pomoc studentům, které zajišťuje, abychom nebyli ochuzeni o žádnou část výuky,“ pochvaloval si student, jenž v Telči sám vedl dva workshopy o Linuxu a jeho přístupnosti pro nevidomé. „Náročnost práce se studenty stoupá úměrně s klesající znalostí angličtiny. To nás někdy ve výuce zdržuje,“ zamyslel se Vojta nad tím, že využívání techniky a speciálních programů musí jít ruku v ruce s jazykovou vybaveností.
Vojta se účastnil již loňského ročníku ICC v Rumunsku, který ho nadchl. „Setkal jsem se s lidmi z různých kultur, procvičil jsem si angličtinu, naučil se spoustu nového a našel si přátele,“ zhodnotil přínos letních setkání. Na školu do Telče se těšil ze stejných důvodů a byl nadšený. „Navazuji tu kontakty a dozvím se i o tom, jaké jsou možnosti studia pro nevidomé v ostatních zemích,“ dodal student.

Zásluhy střediska Teiresiás

Vojta Polášek patří ke spokojeným studentům Masarykovy univerzity, kterým ve studiu pomáhá středisko Teiresiás. „Zpřístupňují nám výuku a upravují materiály pro naše potřeby,“ popsal hlavní směry pomoci studentům se specifickými nároky. „Na brněnské univerzitě je nyní 485 handicapovaných studentů. Z toho je 95 zrakově postižených – nevidomých či slabozrakých,“ vypočítává dr. Petr Peňáz, který středisko Teiresiás v roce 2000 založil a dodnes úspěšně vede.
Díky podpoře jeho týmu 40 zaměstnanců a velkého počtu spolupracovníků mohou zrakově postižení vysokoškoláci v Brně vystudovat téměř jakýkoliv obor.
Středisko Teiresiás je výjimečné tím, že slučuje technologickou i pedagogickou podporu handicapovaným studentům. Kromě nácviku orientace a práce se speciální technikou zajišťuje i specializovanou výuku těch vysokoškolských předmětů, u nichž profesionalita práce nevidomého vyžaduje specifické pracovní postupy.
„Tradičně mívala největší relativní počet studentů se zrakovým postižením fakulta informatiky (téměř 1 % celkového počtu). V současné době je to necelého půl procenta, podobně jako na pedagogické fakultě. Desítky vysokoškoláků máme i na dalších fakultách – filozofické, sociálních studií, právnické či ekonomicko-správní. Poněkud obtížněji je řešitelné třeba absolvování lékařské fakulty, kde jsou jen dva studenti se zrakovým postižením. Nízké jsou zatím i počty studentů na fakultě sportovních studí. I to se však může změnit. Nejvíc se nám osvědčuje individuální komunikace a spolupráce s jednotlivými pedagogy, kteří se nebojí něčeho nového,“ popisuje dr. Peňáz průkopnickou zkušenost brněnského střediska.
Dnes má brněnské středisko Teiresiás charakter centrální univerzitní instituce, která
? je výukovým centrem s rozsáhlou vlastní výukou (lektorské kurzy doplňující nebo nahrazující řádnou výuku, kurzy celoživotního vzdělávání),
? má vlastní celouniverzitní studijní oddělení, které v případě studentů se specifickými nároky průběžně sleduje průběh studia v informačním systému univerzity,
? je i poradenským a metodickým centrem pro středoškolské studenty
? je výzkumným pracovištěm s vývojem vlastních technologických řešení,
? a jako jediné v republice má charakter brailleského vydavatelství, celostátní vysokoškolské knihovny, tlumočnického centra a asistentského dispečinku.
K úspěšným zrakově postiženým absolventům Masarykovy univerzity patří například právník dr. Radim Charvát, pracovnice Technického muzea v Brně mgr. Eliška Hluší nebo senátor a čestný prezident SONS dr. Milan Pešák.
„Ti, kdo nemají žádné zkušenosti, si na začátku kladou otázku, proč vést nevidomého k práci filologa či informatika. Jejich přístup se změní, pokud uvidí, že to jde a že to je přínos nejen pro nevidomého,“ vysvětluje dr. Peňáz. Na tomto příkladě je názorně znát nabourávání stereotypů a hledání nových cest. A o to právě středisku Teiresiás jde.

Taťána Králová


Obsah

Letní škola v Telči
Jakub uspěl v angličtině
Ortoptika
Špičkový přístroj v Prostějově
Stopy 10 – Prach jsi...
Využití navigace
Vydařený konec léta
Podhájská 2013
Dobrá zpráva z Brna
Pozvánka na prezentaci
Haptické mystérium
Hexenšus
Černobílé problémy
Velký úspěch našich bowlerů
Francis Karanja opět v Praze
Inzerce


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 19 Říjen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Letní škola v Telči
Jakub uspěl v angličtině
Ortoptika
Špičkový přístroj v Prostějově
Stopy 10 – Prach jsi...
Využití navigace
Vydařený konec léta
Podhájská 2013
Dobrá zpráva z Brna
Pozvánka na prezentaci
Haptické mystérium
Hexenšus
Černobílé problémy
Velký úspěch našich bowlerů
Francis Karanja opět v Praze
InzerceV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR