Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 13 Červenec 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Je Braillovo písmo v ohrožení?
Jak jsem kvůli „brajlu“ začala sbírat kabelky
Pravda a mýty o zraku
Neuroplasticita
Česky mluvící hodinky
Bocelli v Praze zazářil
Byl objevitel šampaňského slepý?
Černobílé problémy
Byli jsme v Polsku
Sportovní hry mládeže
Žně ZTP bowlerů


Byli jsme v Polsku


Po dvouleté přestávce se šest zrakově postižených žáků z Opavy zúčastnilo XVI. ročníku Atletických závodů v polských Owiňskach, které se konaly ve dnech 13.–15. května. Díky finanční podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu a opavského občanského sdružení Tandem jsme mohli reprezentovat Českou republiku v závodech, které mají již dlouholetou tradici.
Mezi družstva z Polska dojeli také závodníci ze slovenské Levoče. Závody probíhaly v nově otevřeném parku na výuku prostorové orientace a relaxace, který využívají nejen zrakově postižení, ale i obyvatelé z okolí.
Závody byly členěny podle kategorií a věku. Naši svěřenci závodili v hodu kriketovým míčkem, hodu koulí, skoku dalekém a běhu na 60, 600 a 1000 m.
V kategorii B2 obsadila 3. místo v dvojboji (kriket a běh na 60 m) Adéla Michalčáková a v kategorii B1 získal také 3. místo v trojboji (60 m, koule a 600 m) Daniel Toráč.
Vedle sportovních zážitků si žáci odvezli i krásné dojmy z prohlídek historického centra města Poznaně, tamější Palmárnie, kde se seznámili s tropickou a subtropickou flórou a faunou, z bobové dráhy v relaxačním středisku na Maltě nebo z exkurze po novém fotbalovém stadiónu, kde se hrálo EURO 2012. Neméně důležitá byla přátelská popovídání se zrakově postiženými z Polska a Slovenska.
Jana Čmelíková


Obsah

Je Braillovo písmo v ohrožení?
Jak jsem kvůli „brajlu“ začala sbírat kabelky
Pravda a mýty o zraku
Neuroplasticita
Česky mluvící hodinky
Bocelli v Praze zazářil
Byl objevitel šampaňského slepý?
Černobílé problémy
Byli jsme v Polsku
Sportovní hry mládeže
Žně ZTP bowlerů


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 13 Červenec 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Je Braillovo písmo v ohrožení?
Jak jsem kvůli „brajlu“ začala sbírat kabelky
Pravda a mýty o zraku
Neuroplasticita
Česky mluvící hodinky
Bocelli v Praze zazářil
Byl objevitel šampaňského slepý?
Černobílé problémy
Byli jsme v Polsku
Sportovní hry mládeže
Žně ZTP bowlerůV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR