Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 13 Červenec 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Je Braillovo písmo v ohrožení?
Jak jsem kvůli „brajlu“ začala sbírat kabelky
Pravda a mýty o zraku
Neuroplasticita
Česky mluvící hodinky
Bocelli v Praze zazářil
Byl objevitel šampaňského slepý?
Černobílé problémy
Byli jsme v Polsku
Sportovní hry mládeže
Žně ZTP bowlerů


Byl objevitel šampaňského slepý?


O původu šampaňského se traduje tato historka: V kraji Champagne žil kdysi mnich řádu benediktýnů jménem Dom Perre Parignon. Údajně byl slepý nebo slabozraký. V klášteře působil jako sklepmistr a jednou špatně vymyl sudy, ve kterých bylo uskladněné víno. Lahodný mok tak podruhé vykvasil a začaly v něm perlit bublinky. Když se jej Parignon napil, vyběhl prý po schodech za opatem s výkřikem: „Otče, právě chutnám hvězdy!“ Od té doby se stalo šumivé víno zdejším bohatstvím a sklepmistr legendární postavou, jejíž jméno se skví na nálepkách nejlepších značek perlivého moku.
Co je na tom pravdy? Osobnost sklepmistra Parignona je historicky doložena, žil v letech 1638-1715, působil v opatství Hautvillers. Zasloužil se o rozvoj místního vinařství a některé jeho poučky mají nadčasovou platnost: Doporučoval například seřezávat keře révy tak, aby rodily méně hroznů větší kvality. Naopak zakazoval šlapání hroznů bosýma nohama, aby se do vymačkaného vína nedostala lidská kůže. Byl v podstatě průkopníkem biovinařství, protože zavrhoval ve víně cizorodé přísady. Potud pravda, která vyplývá ze zápisků kanovníka Godinota, který sepsal pravidla o pěstování vína podle Parignona.
Kde tedy začíná fikce? Zdá se, že jeden z pozdějších mnichů ze stejného kláštera, Dom Groussard, ve snaze pozvednout význam opatství zásluhy legendárního sklepmistra poněkud překroutil. Ve skutečnosti Perignon podobně jako většina tehdejších vinařů ještě považoval bublinky ve víně za vadu. „Na chuť“ jim přišli až pozdější pěstitelé v oblasti Champagne, které ovšem neznáme jménem. Věta o „chutnání hvězd“ se objevila teprve jako součást dobové reklamní kampaně na sklonku 19. století.
Pro nás je ovšem podstatné, že nejspíš nebude pravdivá ani legenda o údajné slepotě objevitele šampaňského. Perignon totiž proslul dokonalými rozlišovacími schopnostmi a podle jediného hroznového zrnka určil, z jaké pochází vinice. Dom Groussard napsal, že Perignon dokázal ochutnávat a rozeznávat vína naslepo. Pak už nebylo daleko k fámě o nevidomém znalci a objeviteli.
Až tedy uslyšíte legendu o slepém mnichovi, vězte, že se od pravdy odklonila hodně daleko. To však nic nemění na tom, že pravé šampaňské chutná skvěle a pění dodnes při těch nejslavnostnějších příležitostech.
red.


Obsah

Je Braillovo písmo v ohrožení?
Jak jsem kvůli „brajlu“ začala sbírat kabelky
Pravda a mýty o zraku
Neuroplasticita
Česky mluvící hodinky
Bocelli v Praze zazářil
Byl objevitel šampaňského slepý?
Černobílé problémy
Byli jsme v Polsku
Sportovní hry mládeže
Žně ZTP bowlerů


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 13 Červenec 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Je Braillovo písmo v ohrožení?
Jak jsem kvůli „brajlu“ začala sbírat kabelky
Pravda a mýty o zraku
Neuroplasticita
Česky mluvící hodinky
Bocelli v Praze zazářil
Byl objevitel šampaňského slepý?
Černobílé problémy
Byli jsme v Polsku
Sportovní hry mládeže
Žně ZTP bowlerůV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR