Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 10 Květen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Pět statečných
Digitalizace médií
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 5
Regionální setkání držitelů vodicích psů
Stopy 5 – Májová
Za Marlenkou do Frýdku
Rekondiční pobyt v Sezimově Ústí
První jarní vycházka
Netradiční knihovna
Pozoun pro mladého muzikanta 
Se strašidly z Canterwillu
Katalánský pianista
Modely na Andělu
Staronový prezident
Memoriál Vladimíra Trávníčka
Rokycany mistrem
Karlovarský sportovní víkend


Staronový prezident


V sobotu 27. dubna 2013 se v aule Strahovského stadionu v Praze sešlo Plenární shromáždění Českého svazu zrakově postižených sportovců. Své delegáty na ně vyslalo 20 členských subjektů ČSZPS, jehož celkově 27 oddílů, SK, TJ sdružuje dohromady přes 1700 vyznavačů rozličných sportů a turistiky.
V prvé řadě jsme zhodnotili činnost a hospodaření svazu za uplynulé dva roky, přičemž jako nejproblémovější oblasti byly označeny: dlouhodobě malý zájem mladých nevidomých a slabozrakých lidí o aktivní sportování, nedořešené organizační záležitosti v českém paralympijském hnutí a značné omezení zdrojů financování sportu.
Podstatná část jednání byla věnována volbám orgánů ČSZPS na další čtyřleté období. Přítomných 37 delegátů volilo veřejně a jmenovitě, proti čemuž nikdo neprotestoval.
I přes kritiku „nedostatečné podpory neparalympijských sportů“ získal dosavadní prezident ČSZPS Jaroslav Pata z Bruntálu (člen Sigmy Olomouc) 36 hlasů, čímž mu delegáti vlastně zároveň pogratulovali k jmeninám. Jeho protikandidátem na funkci prezidenta svazu byl tentokrát Václav Webr z Ústí nad Orlicí.
Do čtyřčlenného Prezidia ČSZPS zvolili delegáti ze sedmi uchazečů 2 pedagogy, kteří se dlouhodobě věnují sportovním aktivitám ZP dětí a mládeže (Marcela Kulíšková z Plzně získala 32 hlasy, Zbyněk Janečka z Olomouce 30 hlasů); dále pak 2 dosud aktivní nevidomé sportovce (Mikuláš Ďurko z Ostravy dostal 23 hlasy, František Eliáš z Prahy 22 hlasy).
Volba tříčlenné kontrolní a revizní komise byla jednodušší. Ekonomicky erudované paní Valášková a Rašpličková a auditor Ing. Novotný neměli protikandidáta.
Pro Jaroslava Patu teď začalo náročné období, poněvadž byl v lednu tohoto roku jako první zrakově postižený funkcionář zvolen za předsedu Unie zdravotně postižených sportovců a obhajoba zájmů zrakově postižených v Českém paralympijském výboru také nebude snadná. Oporou mu jistě bude i nadále paní Milada Zdražilová, jediná administrativní a ekonomická pracovnice svazu.
V etické komisi ČPV má zrakově postižené nadále zastupovat
Ing. Vladimír Krajíček z Lovosic, autor tohoto sdělení.

Blíže o ČSZPS, o.s. na internetových stránkách
WWW.SPORT-NEVIDOMYCH.CZ
Vladimír Krajíček


Obsah

Pět statečných
Digitalizace médií
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 5
Regionální setkání držitelů vodicích psů
Stopy 5 – Májová
Za Marlenkou do Frýdku
Rekondiční pobyt v Sezimově Ústí
První jarní vycházka
Netradiční knihovna
Pozoun pro mladého muzikanta 
Se strašidly z Canterwillu
Katalánský pianista
Modely na Andělu
Staronový prezident
Memoriál Vladimíra Trávníčka
Rokycany mistrem
Karlovarský sportovní víkend


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 10 Květen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Pět statečných
Digitalizace médií
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 5
Regionální setkání držitelů vodicích psů
Stopy 5 – Májová
Za Marlenkou do Frýdku
Rekondiční pobyt v Sezimově Ústí
První jarní vycházka
Netradiční knihovna
Pozoun pro mladého muzikanta
Se strašidly z Canterwillu
Katalánský pianista
Modely na Andělu
Staronový prezident
Memoriál Vladimíra Trávníčka
Rokycany mistrem
Karlovarský sportovní víkendV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR