Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 10 Květen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


Pět statečných
Digitalizace médií
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 5
Regionální setkání držitelů vodicích psů
Stopy 5 – Májová
Za Marlenkou do Frýdku
Rekondiční pobyt v Sezimově Ústí
První jarní vycházka
Netradiční knihovna
Pozoun pro mladého muzikanta 
Se strašidly z Canterwillu
Katalánský pianista
Modely na Andělu
Staronový prezident
Memoriál Vladimíra Trávníčka
Rokycany mistrem
Karlovarský sportovní víkend


Regionální setkání držitelů vodicích psů


Chebské středisko TC Karlovy Vary, o. p. s., ve spolupráci s oblastní odbočkou SONS uspořádalo dne 11. dubna již čtvrté Regionální setkání držitelů vodicích psů. Na tato setkání si pokaždé zveme jiné hosty, vždy nám jde o to, aby naši klienti obdrželi co nejvíce informací, týkající se výcviku, předávání, následného servisu, ale i dalších oblastí, jako jsou legislativní předpisy, krmiva, pojištění či řešení zdravotních obtíží vodicích psů.
Hosty tohoto setkání byly: Ing. Hana Jasenovcová (nadační fond Mathilda), Ilona Vobrová za Klub držitelů vodicích psů (KDVP), a za Středisko výcviku vodicích psů (SVVP) SONS Marie Hájková, Eva Bendová a Michaela Holasová.
Toto jednání přišel pozdravit i Pavel Rogaczewski, ředitel TyfloCentra Karlovy Vary, společně s vedoucí sociálních služeb Martinou Brožovou.
Paní Ing. Jasenovcová nás nejdříve informovala o pestré činnosti občanského sdružení Mathilda, které podporuje nejen SVVP v oblasti chovu a výcviku vodících psů, v kontaktu je i s KDVP, kde zajišťuje i letní pobytová soustředění či pomoc při soutěžích ve výkonu vodicích psů. Úzce spolupracuje s Tyfloservisem se zaměřením na pomoc zrakově postiženým v oblasti sebeobsluhy, chůze s bílou holí, zácvikem při práci s náročnějšími kompenzačními pomůckami apod.
Mathilda se zaměřuje i na vzdělávání nevidomých a slabozrakých – finanční pomoc při zakoupení hudebních nástrojů vybraným studentům z konzervatoře Jana Deyla v Praze. Nezanedbatelnou činností je digitalizování textů. Ve fondu je již na 6000 titulů.
Paní Ilona Vobrová nás informovala o práci KDVP, jenž poskytuje služby všem držitelům vod.psů bez ohledu na to, kde byl jejich pes vycvičen. Kromě jiného nás seznámila i s návrhem legislativní změny ve prospěch držitelů vodicích psů, a to v přiznání částky 500 Kč měsíčně na krmivo a částečnou úhradu veterinárního ošetření v částce 1200 Kč ročně. Hovořilo se zde i o připojištění vodicích psů, o digitalizované knize Pes ve stáří, ale i o portálu www. Mujpes.cz, kde se lze dozvědět mnoho užitečného z oblasti krmiv. Společně s Ing. Jasenskou nás seznámily s termíny jednotlivých kvalifikačních soutěží ve výkonu vodicích psů. Informovaly o průběhu těchto soutěží, jednotlivých kritériích a hodnocení provedených úkonů při soutěži.
Po krátké přestávce se slova ujala Michaela Holasová s prezentací SVVP. Vedoucí tohoto střediska Marie Hájková, nás informovala o založení fondu Brita, které vzniklo na popud SVVP a televize Nova na pomoc při zajištění nákladné finanční úhrady operace sedmileté vodící fenky Brity pana Kazilovského z Kynšperka, jež následkem šedého zákalu přichází o zrak. Přebytek peněz na tomto účtu bude sloužit těm, jejichž vodicí pes bude muset podstoupit nákladnou operaci a jejich majitel se tak ocitne v obtížné finanční situaci.
Pracovníci SVVP přivezli s sebou k prodeji různé potřeby a pomůcky, mj. i nový typ koženého náhubku, který odolá i sebelepším „nástrahám a pochoutkám“ naší neukázněné společnosti.
Poslední část tohoto čtyřhodinového setkání patřila opět Ing. Jasenovcové, která nás podrobně seznámila s povinným členstvím v Mezinárodní federaci škol pro výcvik vodících psů IDGF. Toto členství ukládá naše legislativa novým zájemcům, kteří se chtějí ucházet o výcvik vodicích psů. Tato federace má stanovena velice přísná pravidla a kritéria, kterými se výcvikové subjekty musí podřídit. V rámci ČR je to jistě krok správným směrem, neboť se tak oddělí nepoctivé výcvikové subjekty od těch, kteří tuto činnost provádějí zodpovědně.
Tento blok byl ukončen velmi užitečnými a praktickými radami, jak pomoci svému psu a jak ošetřit některé nenadálé zdravotní komplikace, se kterými se můžeme v běžném denním životě setkat.
Emil Miklóš


Obsah

Pět statečných
Digitalizace médií
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 5
Regionální setkání držitelů vodicích psů
Stopy 5 – Májová
Za Marlenkou do Frýdku
Rekondiční pobyt v Sezimově Ústí
První jarní vycházka
Netradiční knihovna
Pozoun pro mladého muzikanta 
Se strašidly z Canterwillu
Katalánský pianista
Modely na Andělu
Staronový prezident
Memoriál Vladimíra Trávníčka
Rokycany mistrem
Karlovarský sportovní víkend


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 10 Květen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
Pět statečných
Digitalizace médií
Nejčastější dotazy klientů Sociálně právní poradny SONS – 5
Regionální setkání držitelů vodicích psů
Stopy 5 – Májová
Za Marlenkou do Frýdku
Rekondiční pobyt v Sezimově Ústí
První jarní vycházka
Netradiční knihovna
Pozoun pro mladého muzikanta
Se strašidly z Canterwillu
Katalánský pianista
Modely na Andělu
Staronový prezident
Memoriál Vladimíra Trávníčka
Rokycany mistrem
Karlovarský sportovní víkendV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR