odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Odborná střediska a oddělení SONS - > Tyflokabinet
Tyflokabinet - metodické centrum elektronických kompenzačních pomůcek

logo Tyflokabinetu Vedoucí střediska:
ing. Jiří Ježek

Adresa střediska:
Tyflokabinet
metodické centrum tyflotechnických pomůcek
Krakovská 21
110 00 Praha 1

tel.: 221 462 422
fax: 221 462 461
e-mail: tyflokabinet@sons.cz

web: www.tyflokabinet.cz

Nadace Charty 77 v rámci projektu Počítače proti bariérám nám v roce 2003 poskytla 80 licencí Windows XP a 80 licencí MS Office XP v celkové hodnotě 1 418 560 Kč na výuku obsluhy PC pro nevidomé. Darovaný software bude sloužit k výuce obsluhy PC zrakově postižených osob.
Děkujeme.
logo Bariery.cz - počítače proti bariérám

Tyflokabinet je odborně technickým pracovištěm pro nevidomé a slabozraké občany. Je také střediskem, na které se mohou obracet i jiné subjekty (např. školy, úřady, firmy a další), které mají v péči těžce zrakově postižené klienty. Tyflokabinet se zabývá celým spektrem problematiky kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, a to od základních pomůcek každodenní potřeby, které přispívají ke zmírnění negativních důsledků oslabení nebo ztráty zraku, až po velmi složité elektronické pomůcky, které mohou významným způsobem zmírnit jednu z největších bariér v jejich životě - bariéru informační. Ty vyžadují v zásadě odborné posouzení jejich vhodnosti pro konkrétního těžce zrakově postiženého klienta a především odborné zaškolení v obsluze s nimi.


Tyflokabinet se zabývá poskytováním konkrétních služeb zejména v následujících oblastech:

Tyflokabinet úzce spolupracuje s těmito odbornými středisky SONS:

Počítače se speciální úpravou
Konzultanti PC pomůcek pro zrakově postižené a příslušná krajská školící střediska

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.