odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby s těžkým zrakovým postižením

Půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby s těžkým zrakovým postižením

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR realizuje v současné době dva projekty v rámci programu IOP (integrovaný operační program) na vybavení půjčoven kompenzačních pomůcek pro osoby s těžkým zrakovým postižením, spolufinancované z prostředků EU (Evropský fond pro regionální rozvoj).

Tyto projekty mají za cíl jednak rozšířit sortiment pomůcek k zapůjčení, jednak též zřízení nových půjčoven hlavně v místech, kde podobná služba není dosud k dispozici.

Tiskové zprávy o ukončení projektů

Propagační materiály

Seznam všech půjčoven

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.