odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Odborná střediska a oddělení SONS - > Metodické centrum přístupného webu
Metodické centrum přístupného webu

Pracoviště zaniklo na přelomu roků 2011-2012

logo Blind Friendly Web
Vedoucí střediska:
RNDr. Hana Bubeníčková

Metodik projektu:
Mgr. Radek Pavlíček

Adresa střediska:
Chaloupkova 7
612 00 Brno - Královo Pole

tel.: 541 240 421
fax: 541 240 419
e-mail: info@blindfriendly.cz
web: www.blindfriendly.cz

Metodické centrum přístupného webu je odborným pracovištěm SONS, který realizuje projekt BLIND FRIENDLY WEB.

Metodické centrum přístupného webu zajišťuje:

Počítače se speciální úpravou