odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Publikace a dokumenty SONS - > Jak nevidomí pracují s ICT
Jak nevidomí pracují s ICT

Slepota patří k nejtěžším zdravotním handicapům. Před rokem 1990 si jen velmi dokázalo představit, jak by mohli nevidomí pracovat se standardním počítačem. Dnes víme, že to jde, ale málokdo zná princip práce nevidomého uživatele s ICT. Samotné zvládnutí obsluhy ICT, která je primárně založena na vizuálním výstupu, je pro takto postiženého uživatele obecně náročnější než pro uživatele běžného. Proto i výuka této dovednosti v případě těžce zrakově postižených vyžaduje specifický přístup.

I. PC pro zrakově postižené

Zpřístupnění práce s osobním počítačem nevidomým uživatelům bude jednou v historii hodnoceno stejně významně jako sestavení slepeckého písma pro nevidomé.
I.1 Základní vybavení
Pod pojmem PC pro zrakově postižené nehledejme nic složitého. Přesto se ještě v nedávné minulosti jednalo o sen několika málo nadšenců.

V následujícím textu popíšeme specifika, kterými se základní výbava PC pro zrakově postižené vyznačuje.

Hardware:

Software:

Zvětšení prostředí OS:

Princip hlasového (hmatového) výstupu

Odečítač obrazovky je program, který nevidomému uživateli zpřístupňuje:

I.2 Specifika práce těžce zrakově postiženého s PC
Lineární vnímání informace je prvním charakteristickým rysem práce zrakově postiženého uživatele. Nevidomý uživatel má zpřístupněn právě ten objekt, na který ukazuje kurzor. Běžní uživatelé při práci s myší aktuální polohu kurzoru téměř nevnímají. Pohyb myši nahrazují nevidomému uživateli naučené postupy klávesových příkazů. Zpřístupnění práce s PC nevidomým uživatelům se pak jeví, jako lineární seznam objektů, které jsou zpřístupněny hlasovým nebo hmatovým výstupem. Proto nevidomí uživatelé jen velmi neradi "opouštěli" prostředí MS-DOS, který jim tuto linearitu v dostatečné míře poskytoval.

Textové vnímání informace je druhým charakteristickým rysem práce zrakově postiženého uživatele. Na grafické symboly "vidí" jen uživatelé v pásmu lehké až střední slabozrakosti a to s dostatečným zvětšením. Většina těžce zrakově postižených uživatelů potřebuje zpřístupnění pomocí hlasového a hmatového výstupu, který však "umí" zpracovat pouze textovou digitální informaci.

Zúžený pohled na pracovní prostor monitoru mají slabozrací uživatelé, kteří ke své práci využívají softwarovou lupu. Na monitoru současně "vidí" jen malý výřez obrazovky. Již čtyřnásobné zvětšení, při které uživatel "vidí" šestnáctinu" plochy monitoru, způsobuje velmi obtížnou orientaci na ploše. Nevidomým uživatelům zcela chybí globální přehled o informacích na monitoru. Zúžený pohled nevidomého uživatele na pracovní plochu je zapříčiněn lineárním vnímáním a je důsledkem způsobu práce odečítačů obrazovky. Zmapování aktuálního stavu informací na monitoru trvá běžnému uživateli vteřiny, tatáž činnost nevidomému trvá i několik minut.

I.3 Specifika výuky PC pro nevidomé
  1. obsluha PC jen pomocí klávesových povelů, myš se používá zřídka jen v některých aplikacích pro slabozraké;
  2. vlivem zúženého pohledu na pracovní plochu, kdy nevidomý uživatel má zpřístupněn právě aktuální položku systému/aplikace (jedno písmeno textu, jedna položka menu, jeden objekt v seznamu) nutný nácvik postupů, nelze spoléhat na vizuální informace, které nejsou právě aktuální (běžný uživatel je vidí a velmi rychle pomocí myši je aktivuje dle potřeb);
  3. velká náročnost na představivost a orientaci ve strukturované a plošně zobrazené informaci na monitoru způsobuje daleko pomalejší zpracovávání informací.
  4. zpomalení práce způsobuje i alternativní příjem informací pomocí hlasového (hmatového) výstupu
  5. neschopnost práce s grafikou způsobuje i značné problémy s estetickou úpravou dokumentů, s prostorově náročnými aplikacemi (tabulkové procesory).

II. Internet pro zrakově postižené

II.1 úvod
Ještě dávno před tím, než u nás Internet začal rozvíjet, nevidomí lidé znali technologii BBS (Bulletin Board System). Pomocí této technologie poznávali elektronickou poštu a přenos souborů (Knihovna digitalizovaných dokumentů). Posléze tento systém nahradila elektronická pošta Internetu a FTP (File Transfer Protocol). Jen prohlížení webových stránek dodnes zůstává tvrdým oříškem pro většinu těžce zrakově postižených.
II.2 elektronická pošta
Podobně jako grafický operační systém Windows nebo MS Word, nečinilo tvůrcům odečítačů obrazovky zpřístupnit z tohoto pohledu "jednoduchou" aplikaci Outlook Express. Nevidomí lidé dnes běžně elektronickou poštu používají.

Přílohy, které můžete nevidomému poslat

Konference velmi oblíbené a využívané

II.3 Web
Většina webových stránek je pro těžce zrakově postižené nepřístupná, projekt Blind Friendly Web se snaží tuto nepříznivou situaci zmírnit.

RNDr. Hana Bubeníčková
bubenickova@sons.cz

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.