odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Odborná střediska a oddělení SONS - > Vydavatelské a informační služby
Vydavatelské a informační služby
logo časopisu Zora

Vedoucí střediska:
PhDr. Jiří Reichel

Adresa střediska:
Krakovská 21
110 00 Praha 1

tel.: 221 462 472
fax: 221 462 471
e-mail: zora@sons.cz
e-mail pro objednávky: zora-objednavky@sons.cz

80 až 85 procent informací získává člověk zrakem. Dojde-li k jeho vážnějšímu poškození či dokonce ztrátě, dostává se takto postižený jedinec do značného informačního deficitu. V České republice se v této náročné životní situaci nachází na 60 000 občanů, kteří nemohou číst běžný typ písma.

Proto je jedním ze základních cílů poslání Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR účinně se podílet na snižování, respektive zmírňování informačních bariér, jakož i vybavovat těžce zrakově postiženou veřejnost potřebnými znalostmi, vědomostmi a dovednostmi. Je známou skutečností, že přístup k informacím pozitivně ovlivňuje kvalitu života nevidomých a těžce slabozrakých abonentů, rozšiřuje jejich vzdělávací, pracovní a společenské uplatnění, a tím jsou vytvářeny nezbytné podmínky pro jejich společenskou emancipaci a integraci.

Vydavatelsko-nakladatelská činnost je zajišťována prostřednictvím redakce Zory. Periodika jsou vydávána:

  1. ve slepeckém písmu - od roku 1917;
  2. ve zvětšeném typu písma - od roku 1965;
  3. na zvukových kazetách - od roku 1969;
  4. na disketách - od roku 1997;
  5. e-mailem - od roku 1999;
  6. na CD a webových stránkách ve formátu MP3 - od roku 2006;
  7. na webových stránkách v textové podobě;

Přístup pro předplatitele

Novinka

Redakce Zora od května Roku 2012 zpřístupnila dřívější vydaná periodika ve svém Web archivu. Naleznete zde časopisy od roku 2000. Krom možnosti jejich stažení či prohlížení rovnou na webu, nabízí i možnost vyhledávání v celém textu časopisů nebo v názvech jednotlivých článků. Je dostupný i jejich konkrétní přehled (obsah čísla) pro vybraný časopis. Tento Web Archiv je volně přístupný pro každého a to bez nutnosti registrace. Nachází se pod následujícím odkazem: Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh (Aktuální čísla tohoto roku jsou dostupná pro předplatitele.)

Obsah časopisu Zora a ostatních periodik

K pravidelným rubrikám základního časopisu patří články

Vedle těchto požadavků na specifický zájmový časopis pro nevidomé a těžce slabozraké občany je druhou nezastupitelnou funkcí zmírňovat informační deficit, vyplývající z charakteru postižení. K tomuto účelu jsou vydávána specializovaná periodika podle věkových, profesních a zájmových potřeb.

Co najdete v periodikách Zory?

Redakce časopisu pro zrakově postižené ZORA vydává v současné době 15 periodik v sedmi způsobech záznamů zpřístupňujících informace těžce zrakově postiženým občanům, a to prostřednictvím Braillova písma, zvukové nahrávky na kazetách, zvětšeného běžného typu písma, v digitální podobě na disketách nebo elektronickou poštou,ve formátu MP3 na CD nosičích nebo přes internetové rozhraní.

Pestrá nabídka je i v obsahovém zaměření jednotlivých periodik.

K pravidelným rubrikám v základním vydání ZORY (vychází ve všech sedmi způsobech záznamu) a Naší šance (vychází jen ve zvukové nahrávce) patří informace z hnutí zrakově postižených u nás i v zahraničí, prohlubování znalostí, vědomostí a dovedností ze sociální rehabilitace, seznamování s trendy ve školství, v pracovním uplatnění, v sociálně právním poradenství, s poznatky současné oftalmologie, s vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek, napomáhání rozvoji kulturních a sportovních aktivit těžce zrakově postižených. Vedle těchto požadavků na zájmový časopis pro nevidomé a těžce zrakově postižené občany je druhou nezastupitelnou funkcí snižovat, respektive zmírňovat informační deficit, vyplývající z charakteru postižení. K tomuto účelu jsou vydávána specializovaná periodika podle věkových, profesních a zájmových potřeb:

Ema - příloha pro ženy - přináší užitečné informace z oblasti módy, kosmetiky, péče o zevnějšek i duši, vedení domácnosti, seznamuje s novinkami na trhu, v Hovorně probíhá výměna zkušeností a rad ZP žen. Nedílnou součástí každého čísla jsou recepty na přípravu jídel. (Vychází ve všech sedmi způsobech záznamu.)

Obsahem Kontaktů - přílohy pro žáky 2. stupně základní školy - jsou články z techniky, přírodních věd, zeměpisu, portréty zajímavých osobností z různých oblastí lidské činnosti, nechybí ani testy, kvizy a soutěže. (Vychází v bodovém písmu a v digitální podobě.)

Druhou dětskou přílohou je Světluška, která je určena žákům 1. stupně základní školy. Malí čtenáři zde najdou pohádky, básničky, vypravování o zajímavých lidech, událostech i věcech, nechybí ani hádanky. (Vychází v bodovém písmu a v digitální podobě.)

Svět, příroda a společnost - populárně naučná příloha - přináší zajímavé články z humanitních věd, ekonomie a přírodovědných disciplín. (Vychází v bodovém písmu a v digitální podobě.)

Hudebník - hudební příloha - je především určena ZP učitelům hudby. Na své si však přijdou i hudbymilovní čtenáři. Vedle portrétů hudebních skladatelů, interpretů a hudebních těles příloha přináší příspěvky z hudebního života a dění, nedílnou součástí jsou hudební výročí, informace z Konzervatoře Jana Deyla a novinky na CD. (Vychází v bodovém písmu a v digitální podobě.)

Další profesní přílohou je Masér. Zařazované články rozšiřují a aktualizují vědomosti získané v přípravě na toto povolání. (Vychází ve všech způsobech záznamu.)

Koření je zábavná příloha, v níž čtenáři najdou povídky, fejetony, aforismy, testy, kvizy, křížovky a vtipy. (Vychází v bodovém písmu a v digitální podobě.)

Esperantská příloha Aúroro přináší kromě informací z esperantského hnutí zajímavé příspěvky z různých oblastí. Hlavním cílem přílohy je prohlubování znalostí k ovládání tohoto umělého mezinárodního jazyka. (Vychází v bodovém písmu a ve zvukové nahrávce.)

První čtení - obřádková příloha - je určena především těm později osleplým, kteří absolvovali kurz čtení bodového písma a potřebují další texty k procvičování a zdokonalování se ve čtení hmatem. Obsahem jsou kratší literární žánry. (Vychází pouze v bodovém písmu.)

Sexuálně osvětová příloha Vstupte! zpřístupňuje intimní informace z oblasti sexuálního života, bourá bariéry a přispívá k lepšímu sebepoznávání a k potřebnému sebevědomí v partnerských vztazích. (Vychází ve zvukové nahrávce a v digitální podobě.)

Azor je příloha především pro držitele vodicích psů. Dozvědí se jak informace z Klubu držitelů vodicích psů a Střediska pro výcvik vodicích psů, tak i cenné informace z kynologie. (Vychází ve zvukové a v digitální podobě.)

Technická revue přináší portréty významných osobností z různých oborů techniky, postřehy z veletrhů a výstav, představuje nové dopravní prostředky, zajímavé stavby, nechybí ani užiteční pomocníci v domácnosti ze spotřební elektroniky. (Vychází ve zvukové a digitální podobě.)

Počítačová příloha Disk je určena všem, kteří se chtějí zdokonalovat v práci s počítačem. (Vychází pouze v digitální podobě.)

Přehled vydávaných periodik 2012

Poznámka: kazety zvukových časopisů se do deseti dnů po obdržení zasílají zpět na přiloženou adresu (kromě esperantské přílohy Aúroro), diskety a média CD ROM si abonent ponechává pro svou potřebu!

Důležité upozornění:

Objednávky periodik vyřizuje pouze Redakce časopisu Zora, Krakovská 21, 110 00 Praha 1, tel.: 221 462 472, e-mail: zora-objednavky@sons.cz, kde získáte o naší časopisecké produkci také bližší informace.


Pozvánky na naše akce budoucí i minulé

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.