odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Odborná střediska a oddělení SONS - > Oddělení zahraničních styků a kultury
Oddělení zahraničních styků a kultury - Zahraniční spolupráce – EBU, WBU a EDF

 

Česká republika má zastoupení ve Světové unii nevidomých (WBU), jež je jedinou nadnárodní organizací nevidomých. Tato organizace je rozdělena podle světových regionů a SONS se podílí na plnění členských povinností v rámci Evropské unie nevidomých (EBU). EBU má 45 členů (národních organizací, které zastupují jednotlivé členské země v Evropě), v čele stojí 13-ti členný řídící výbor. Mgr. Václav Polášek byl v r. 2007 zvolen za člena řídícího výboru EBU a aktivně se podílí na utváření cílů a politiky této mezinárodní organizace. EBU má svoji stálou kancelář v Paříži, která mimo jiné vydává Zpravodaj EBU. V rámci EBU pracuje 15 odborných komisí, které organizují různé konference a semináře. Informace o těchto mezinárodních akcích předává zahraniční oddělení pracovníkům odborných středisek, kterých se událost dotýká.

 

S některými národními organizacemi nevidomých a slabozrakých navázala SONS bližší spolupráci, která spočívá především ve vzájemné výměně informací.

 

Další mezinárodní organizace, ve které má Česká republika své zastoupení, je Evropské fórum zdravotně postižených (EDF). EDF je mezinárodní organizace, která slouží jako poradní orgán při vytváření nových zákonů a politiky Evropské unie a snaží se prosazovat práva zdravotně postižených. Významnými členy EDF jsou kromě národních rad jednotlivých členských zemí také např. Evropská unie nevidomých, Evropská federace neslyšících atd. SONS byla pověřena organizacemi zdravotně postižených v ČR koordinační funkcí v rámci České republiky. Do funkce koordinátora pro styk s EDF byl Sdružením zdravotně postižených a Sborem zástupců organizací zdravotně postižených jmenován Mgr. Václav Polášek.

 

V rámci svých projektů spolupracuje SONS i s dalšími organizacemi, institucemi, nadacemi či sponzory v zahraničí.

 

EBU požádala SONS o organizační zajištění svého 6. Valného shromáždění. Této žádosti SONS vyhověla a Valné shromáždění se uskutečnilo od 24. do 27. 11. 1999 v Praze. Této akci předcházelo 1. Evropské fórum nevidomých žen od 20. do 23. listopadu. Součástí Valného shromáždění byla mezinárodní výstava, které se zúčastnili výrobci a dodavatelé různých kompenzačních, rehabilitačních a reedukačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké.

 

Kyperská deklarace EBU
(Dokument z konference EBU na téma: Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením -
“Jak zajistit, aby Úmluva OSN fungovala ve prospěch zrakově postižených žen”
26. až 28. března 2010, Larnaca, Kypr)

 

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.