odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
Schéma vývoje a transformace služeb pro zrakově postižené
 1. Období 1990 - 1996
 2. Období 1996 - 2000
 3. Období po roce 2000
I.
období 1990 - 1996
Vznik a rozjezd novodobých odborných služeb pro zrakově postižené
3.12.1989
vznik prvního občanského sdružení mimo Svaz invalidů na území ČR

Česká unie nevidomých a slabozrakých ČR, která založila:

22.4.1990
Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR se vyčlenila ze Svazu invalidů a stala se jedním ze zakládajících členů Sdružení zdravotně postižených. Po Svazu invalidů přebírá v roce 1990

Rozštěpení hnutí nevidomých a slabozrakých občanů, k němuž došlo na počátku 90. let, nepovažovala za šťastné ani jedna z organizací. Rozhovory o jeho sjednocení probíhaly s přestávkami od roku 1992. Podmínky pro oboustranně přijatelná jednání dozrály až v roce 1995, obě organizace pak šanci, která se jim naskytla, plně využily.

16.6.1996
Sloučení České unie nevidomých a slabozrakých ČR a Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR zahájila svou činnost 1.1.1997. V listopadu 1998 se od SONS oddělilo Středisko rané péče a vzniká Společnost pro ranou péči, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením.

II.
Období 1997 - 2000
Rozvoj odborných služeb pro zrakově postižené
Od 1.1.1997 působí v oblasti zrakově postižených v České republice Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Po celé republice ji tvoří 82 okresních odboček s 10 až 12 tisíci členy. Počet členů je stále proměnlivý, neboť z asi 70 % jsou členové senioři. SONS ČR poskytuje ucelený komplex služeb pro občany starší 15 let. Výjimečně, zejména v oblasti služeb ICT, poskytuje tyto služby i mladším klientům.

Pracoviště SONS bez regionální sítě pracovišť(v závorce uveden rok zahájení činnosti):

Pracoviště SONS s regionální sítí pracovišť:

Základní charakteristiky služeb SONS ČR:

Přímé služby klientům na celostátní úrovni:

 1. výcvik vodicích psů
 2. pobytová základní sociální rehabilitace
 3. rekvalifikace
 4. odstraňování bariér
 5. ICT služby
 6. rekondiční a rehabilitační krátkodobé pobyty
 7. služby právníka
 8. vydavatelská činnost
 9. prodej drobných pomůcek

Přímé sociální služby klientům v regionu prostřednictvím regionálních pracovišť:

 1. terénní a ambulantní základní rehabilitace (nácvik mobility, sebeobsluhy, výuka braillova písma atd.)
 2. odborné technické poradenství, nácvik práce s pomůckami
 3. všeobecné a sociálně právní poradenství
 4. průvodcovské, předčitatelské a jiné asistenční služby
 5. vzdělávací kurzy s doplňkovými formami rehabilitace
 6. podpora pracovního uplatnění a prevence nezaměstnanosti
 7. podpora klubové a zájmové činnost, motivační programy

V roce 2000 se od SONS oddělilo Slepecké muzeum a jeho sbírky přešly pod pod odbornou péči Technického muzea města Brna.

III.
Období po roce 2000
Velká transformace služeb pro zrakově postižené
První transformační krok v oblasti sociálních služeb SONS učinila již v prvním roce svého působeni (1997), kdy se od SONS oddělilo Středisko rané péče. V listopadu 1997 vzniká Společnost pro ranou péči.

V roce 2000 SONS zakládá první obecně prospěšné společnosti a předává jim k provozování určité přesně definované služby:

A. Celostátně působící společnosti
(založeny v roce 2000, náplň činnosti se po osamostatnění nezměnila):

B. Společnosti nového typu působící v jednotlivých krajích www.tyflocentrum.cz

rok založení 2000

rok založení 2002

rok založení 2003

Jednotlivá TyfloCentra přebírají v rámci daného kraje činnost

TyfloCentra se stávají denními centry sociálních služeb:

Dosah jednotlivých služeb TyfloCenter je zatím různý: nejčastěji krajské město a nejbližší, obvykle dobře dopravně a časově dostupné okolí, zejména v případě technického poradenství a nácviku práce s PC pomůckami je již dnes dosah celokrajský. Celokrajský dosah mají vybrané vzdělávací programy a poradenství. V budoucnu je plánováno, že pracoviště SIA mimo krajská města v daném kraji přejdou pod působnost příslušného TyfloCentra jako detašovaná pracoviště a tak budou TyfloCentra plnit celokrajský dosah.

SONS po roce 2000:

Pracoviště SONS bez regionální sítě pracovišť:

Pracoviště SONS s regionální sítí pracovišť:

Základní charakteristiky SONS ČR po roce 2002:

Přímé služby klientům na celostátní úrovni po roce 2000:

 1. výcvik vodicích psů
 2. odstraňování bariér
 3. ICT služby
 4. rekondiční a rehabilitační krátkodobé pobyty
 5. služby právníka
 6. vydavatelská činnost
 7. prodej drobných pomůcek

Přímé sociální služby klientům prostřednictvím regionálních pracovišť po roce 2000, které jsou společné s TyfloCentry, liší se v rozdělení regionů:

 1. průvodcovské, předčitatelské a jiné asistenční služby
 2. vzdělávací kurzy
 3. všeobecné a sociálně právní poradenství
 4. podpora pracovního uplatnění a prevence nezaměstnanosti
 5. podpora klubové a zájmové činnost

Připravila: RNDr. Hana Bubeníčková
bubenickova@sons.cz

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.