odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
Speciální software

Speciální software pro zrakově postižené je alfou a omegou zpřístupnění práce s počítačem pro tuto skupinu uživatelů. Členíme je na:

Výběr vhodného softwaru a správné zaškolení jsou rozhodujícími faktory, které ovlivní, jak uživatel s počítačem se speciálním vybavením bude spokojen. O získání PC pomůcky se informujte u svého konzultanta, který Vám poskytne odbornou pomoc a poradí, jak získat tyto pomůcky.

Dodavatelé speciálního software

Zpět na členění firem podle typu dodávaných pomůcek

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.