odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
Jak mohu pomoci - > Žijeme s nevidomým člověkem
Žijeme s nevidomým člověkem
Desatero dobrých rad pro vytvoření příjemného a bezpečného prostředí
v domácnosti, škole nebo na pracovišti pro nás oba

Pro zjednodušení budeme v dalším textu užívat termín "nevidomý", ale máme tím na mysli nás všechny zrakově postižené - tedy lidi nevidomé i slabozraké.

Platí zde bez pochyby

Lidé, kteří se denně setkávají s nevidomým člověkem ve škole či na pracovišti, nebo s ním žijí ve společné domácnosti, by měli dodržovat určitá pravidla. Je to totiž na nich, jaké zázemí pro svého nevidomého kolegu, partnera, rodiče či děti vytvoří. Předpokládá se, že nevidomá osoba se v prostředí své domácnosti, na pracovišti či ve škole umí sama pohybovat a orientovat se. Pokud tomu tak není, neostýchejte se využít našich služeb.

Našim soužitím a naší činností můžeme z neznalosti komplikovat život nevidomému člověku maličkostmi, které však mohou být značně nepříjemné a mnohdy mohou způsobovat i drobná či větší zranění.

Přinášíme tedy ještě Desatero rad a zásad pro úpravu prostředí v domácnosti, škole či na pracovišti, které mohou napomoci k dobrému a příjemnému soužití s nevidomým člověkem:

  1. Zrakovou informaci nahrazujte vždy hlasovou nebo zvukovou informací (pokaždé při odchodu či příchodu z a do místnosti) i když právě s nevidomým nehovoříte. Upozorněte jej, že odcházíte nebo že jste právě vešel.
  2. Nepřemísťujte bez vědomí nevidomého člověka žádné jeho osobní věci, ani ty, které právě používá nebo je na chvíli odložil.
  3. Věci nevidomého člověka vždy nechávejte uklízet jeho samotného nebo při tom pomozte.
  4. Společné věci dávejte na své místo a při potřebě je umístit jinak to neopomeňte sdělit nevidomému člověku.
  5. Nenechávejte pootevřené dveře do místností, od skříněk pokojové stěny či kuchyňské linky.
  6. Nenechávejte odsunuté židle od stolu či jiné předměty na volném prostranství, kudy se prochází.
  7. Sledujte pohyb nevidomé osoby, pokud to vaše činnost dovoluje, a v případě kolize či nebezpečí vhodně oslovte nebo upozorněte (ne "pozor", ale "stůj", "nepokládej to tam").
  8. Pomožte nevidomému člověku nebo pomoc nabídněte, pokud něco hledá, i když vás o pomoc sám nepožádá.
  9. Přečtěte nevidomému dopis, článek, pokud vás o to požádá. Nedělejte výběr čteného textu sami, ale ponechejte na něm, co chce slyšet a co ne.
  10. Nespěchejte - bez kontroly zrakem jde všechno mnohem pomaleji.
Hana Bubeníčková
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.