odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Odborná střediska a oddělení SONS - > Střediska integračních aktivit -> Sociálně právní poradci
Sociálně právní poradci

Poskytují kvalifikované sociálně právní a pracovně poradenství těžce zrakově postiženým klientům formou obecných konzultací, radou při řešení konkrétních situací, doporučením kontaktů s úřady a institucemi a dalšími odbornými pracovišti, středisky SONS a obecně prospěšnými společnostmi jí zřízených, včetně intervence ve složitých případech; zpracováním, případně sepsáním žádosti, stížnosti, odvolání nebo jiného právního úkonu úřadům nebo jiným institucím při řešení sociálních problémů zrakově postižených občanů, včetně problému pracovně právních.

Sociálně právní poradci působí ve všech krajských a dalších městech s možností kontaktu každý pracovní den. Najdete je ve všech