odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
Regionální bulletiny ve spolupráci : oblastní odbočky SONS ČR (OO), střediska integračních aktivit SONS ČR (SIA), krajské koordinační rady SONS ČR (KKR), tyflocentra

Blansko – Oko

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Blansko

Vychází: 3 x ročně

Forma: běžný tisk

Kontakt pro objednání – telefon: 516 410 595

Kontakt pro objednání e-mail: blansko-odbocka@sons.cz

Bulletin na internetu, zde také ke stažení:

http://www.sons-blansko.cz/bulletin.html


Brno – Chaloupka, JM-info

Spolupráce na tvorbě bulletinu: Tyflocentrum Brno, oblastní odbočky SONS v Brně

Vychází: 3 x ročně

Forma: zvětšený tisk, braill, audio, digi, e-mail

Kontakt pro objednání – telefon: 541 240 421

Kontakt pro objednání e-mail: chaloupka@tyflocentrumbrno.cz

Přihlášení do konference JM-Info pro e-mailové zasílání:

http://konference.braillnet.cz/mailman/listinfo/jm-info

Bulletin na internetu, zde také ke stažení:

http://www.centrumpronevidome.cz/chaloupka/


Česká Lípa - Oko

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Česká Lípa a Tyflocentrum Česká Lípa

Vychází: měsíčně

Forma: běžný tisk, audio, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 487 874 861

Kontakt pro objednání e-mail: ceskalipa-odbocka@sons.cz

Bulletin na internetu, zde také ke stažení:

http://liberec.tyflocentrum.cz/index.php/casopisy.html


Česká Třebová – Okénko

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Česká Třebová

Vychází: čtvrtletně

Forma: běžný tisk, braill, audio, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 465 535 325

Kontakt pro objednání e-mail: ceskatrebova-odbocka@sons.cz


České Budějovice – Paprsek

Spolupráce na tvorbě bulletinu: KKR SONS České Budějovice a Tyflokabinet České Budějovice

Vychází: měsíčně

Forma: běžný tisk, braill, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 386 460 660

Kontakt pro objednání e-mail: info@tyflokabinet-cb.cz

Bulletin na internetu, zde také ke stažení:

http://www.tyflokabinet-cb.cz/info.htm


Frýdek – Místek – Občasník

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Frýdek - Místek

Vychází: občasně

Forma: zvětšený tisk, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 558 437 377

Kontakt pro objednání e-mail: frydekmistek-odbocka@sons.cz


Hradec Králové – Střípek

Spolupráce na tvorbě bulletinu: Tyflocentrum Hradec Králové a OO SONS Hradec Králové

Vychází: čtvrtletně

Forma: běžný tisk, digi, audio

Kontakt pro objednání – telefon: 495 523 729

Kontakt pro objednání e-mail: hradec.kralove@tyflocentrum.cz

Bulletin na internetu, zde také ke stažení:

http://www.tyflocentrum-hk.cz/casopis.php


Jablonec nad Nisou – Paprsek

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Jablonec nad Nisou

Vychází: 6 x ročně

Forma: běžný tisk

Kontakt pro objednání – telefon: 483 318 245

Kontakt pro objednání e-mail: jablonecnadnisou-odbocka@sons.cz

Bulletin na internetu, zde také ke stažení:

http://www.sons.euweb.cz/program.php


Jeseník – Lorňon

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Jeseník

Vychází: měsíčně

Forma: běžný tisk, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 584 412 697

Kontakt pro objednání e-mail: jesenik-odbocka@sons.cz

Bulletin na internetu, zde také ke stažení:

http://sons-jesenik.webnode.cz/lornon/


Jihlava – Střípky z Jihlavy

Spolupráce na tvorbě bulletinu: Tyflocentrum Jihlava a OO SONS Jihlava

Vychází: 8 x ročně

Forma: běžný tisk, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 567 330 082

Kontakt pro objednání e-mail: jihlava@tyflocentrumjihlava.cz

Bulletin na internetu, zde také ke stažení:

http://www.tyflocentrumjihlava.cz/casopis.html


Karlovy Vary – Oblastník

Spolupráce na tvorbě bulletinu: Tyflocentrum Karlovy Vary a OO SONS Karlovy Vary

Vychází: občasně

Forma: běžný tisk, audio, braill

Kontakt pro objednání – telefon: 353 224 324

Kontakt pro objednání e-mail: kancelar.tyflocentrum@seznam.cz


Karlovy Vary – Věstník pro zrakově postižené maséry

Spolupráce na tvorbě bulletinu: Cech zrakově postižených masérů SONS ČR

Vychází: 1 x za dva roky

Forma: běžný tisk, audio, braill

Kontakt pro objednání – telefon: 353 224 324

Kontakt pro objednání e-mail: kancelar.tyflocentrum@seznam.cz


Kolín – Zpravodaj

Spolupráce na tvorbě bulletinu: OO SONS Kolín

Vychází: 6 x ročně

Forma: běžný tisk

Kontakt pro objednání – adresa: OO SONS ČR Kolín, Sluneční 76, 280 02 Kolín


Kyjov – Očko z Kyjova

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Kyjov

Vychází: občasně

Forma: zvětšený tisk, digi, braill, audio

Kontakt pro objednání – telefon: 518 613 394

Kontakt pro objednání e-mail: kyjov-odbocka@sons.cz

Bulletin na internetu:

http://nevidokyjov.nafotil.cz/nova-stranka-32129/


Liberec – Jizerské oko

Spolupráce na tvorbě bulletinu: OO SONS Liberec a Tyflocentrum Liberec

Vychází: měsíčně

Forma: běžný tisk, audio, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 488 577 665

Kontakt pro objednání e-mail: sons.liberec@seznam.cz

Bulletin na internetu, zde také ke stažení:

http://liberec.tyflocentrum.cz/index.php/casopisy.html


Mladá Boleslav – Informátor

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Mladá Boleslav

Vychází: čtvrtletně

Forma: běžný tisk

Kontakt pro objednání – telefon: 326 737 758

Kontakt pro objednání e-mail: mladaboleslav–odbocka@sons.cz


Nový Jičín – Informátor

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Nový Jičín

Vychází: 8 x ročně

Forma: běžný tisk, audio, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 556 720 809

Kontakt pro objednání e-mail: novyjicin-odbocka@sons.cz


Olomouc – Informátor

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Olomouc

Vychází: měsíčně

Forma: zvětšený tisk, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 585 427 750

Kontakt pro objednání e-mail: olomouc-odbocka@sons.cz


Olomouc – Majáček, Majáček Extra – line, Majáček on - line

Spolupráce na tvorbě bulletinu: Tyflocentrum Olomouc a SIA a OO SONS Olomouc

Vychází:

Majáček – čtvrtletně

Majáček Extra – line a Majáček On – line: několikrát týdně

Forma: běžný tisk, braill, digi, audio (Echo), e-mail (Majáček Extra – line), internet (Majáček on – line)

Kontakt pro objednání – telefon: 585 423 737

Kontakt pro objednání e-mail: majacek@tyflocentrum-ol.cz

Bulletin na internetu:

Majáček, zde také ke stažení:

http://www.tyflocentrum-ol.cz/app/sekce/171/majacek_ke_stazeni

Zvuková podoba Majáčku Echo, zde také ke stažení:

http://www.tyflocentrum-ol.cz/app/sekce/192/echo_ke_stazeni


Opava – Informátor

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Opava

Vychází: čtvrtletně

Forma: běžný tisk, braill, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 553 756 175

Kontakt pro objednání e-mail: opava-odbocka@sons.cz


Ostrava - Informátor

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Ostrava

Vychází: občasně

Forma: běžný tisk, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 596 783 083

Kontakt pro objednání e-mail: ostrava-odbocka@sons.cz


Ostrava - Kontakt

Spolupráce na tvorbě bulletinu: Tyflocentrum Ostrava a SIA a OO SONS Ostrava

Vychází: čtvrtletně

Forma: běžný tisk, braill, audio, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 596 783 073

Kontakt pro objednání e-mail: posta@tyflocentrum-ova.cz

Bulletin na internetu, zde také ke stažení:

http://www.tyflocentrum-ova.cz/kestazeni.php


Pardubice – Kukátko

Spolupráce na tvorbě bulletinu: Tyflocentrum Pardubice a OO SONS Pardubice

Vychází: 6 x ročně

Forma: běžný tisk, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 466 500 615

Kontakt pro objednání e-mail: pardubice@tyflocentrum.cz

Bulletin na internetu, zde také ke stažení:

http://www.Tyflocentrumpce.cz/kukatko/index.html


Plzeň – jih - Informáček

Spolupráce na tvorbě bulletinu: OO SONS Plzeň - jih

Vychází: 3 x ročně

Forma: běžný tisk, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 737 503 685

Kontakt pro objednání e-mail: info@sonsplzenjih.cz

Bulletin na internetu:

www.sonsplzenjih.cz


Praha – PhaInfo, Pražský informátor

Spolupráce na tvorbě bulletinu: Pražský informátor - Tyflocentrum Praha

Elektronická distribuce pomocí konference PhaInfo – SONS Praha

Vychází: měsíčně

Forma: běžný tisk, braill, audio, e-mail

Kontakt pro objednání – telefon: 221 462 492

Kontakt pro objednání e-mail: praha@tyflocentrum.cz

Přihlášení do konference PhaInfo pro e-mailové zasílání:

http://konference.braillnet.cz/mailman/listinfo/phainfo

Bulletin na internetu, zde také ke stažení:

http://praha.tyflocentrum.cz/dokumenty-ke-stazeni/prazsky-informator/


Prostějov – Duhovka

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Prostějov

Vychází: občasně

Forma: běžný tisk, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 582 331 254

Kontakt pro objednání e-mail: prostejov-odbocka@sons.cz


Prostějov - Semtamník

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Prostějov

Vychází: 6 x ročně

Forma: běžný tisk, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 582 331 254

Kontakt pro objednání e-mail: prostejov-odbocka@sons.cz

Bulletin na internetu - na stránkách HuráČasopisu:

http://www.huca.wbs.cz/Semtamnik.html


Přerov – Zpravodaj

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO Přerov

Vychází: 6 x ročně

Forma: běžný tisk, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 581 735 187

Kontakt pro objednání e-mail: prerov-odbocka@sons.cz

Bulletin na internetu: na stránkách časopisu Ťukal, zde také ke stažení:

http://www.tukal.snadno.eu/Zpravodaj.html


Semily - Dorášek

Spolupráce na tvorbě bulletinu: OO SONS Semily a Tyflocentrum Semily

Vychází: měsíčně

Forma: běžný tisk, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 488 577 840

Kontakt pro objednání e-mail: semily-odbocka@sons.cz

Bulletin na internetu, zde také ke stažení:

http://liberec.tyflocentrum.cz/index.php/casopisy.html


Středočeská oblast – Zpravodaj

Spolupráce na tvorbě bulletinu: Středočeská KKR SONS

Vychází: měsíčně

Forma: běžný tisk

Kontakt pro objednání – telefon: 221 462 439

Kontakt pro objednání e-mail: pankova@sons.cz


Šumperk - Informátor

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Šumperk

Vychází: 2 x ročně

Forma: běžný tisk, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 583 217 105

Kontakt pro objednání e-mail: sumperk-odbocka@sons.cz


Šumperk – Zvoneček

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Šumperk

Vychází: měsíčně

Forma: běžný tisk, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 583 217 105

Kontakt pro objednání e-mail: sumperk-odbocka@sons.cz


Tábor – Informátor

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Tábor

Vychází: čtvrtletně

Forma: běžný tisk

Kontakt pro objednání – telefon: 381 231 447

Kontakt pro objednání e-mail: tabor-odbocka@sons.cz


Tachov – Informáček

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Tachov

Vychází: čtvrtletně

Forma: běžný tisk

Kontakt pro objednání – telefon: 374 721 921

Kontakt pro objednání e-mail: tachov-odbocka@sons.cz


Trutnov – Trutnovský zpravodaj pro zrakově postižené občany

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Trutnov

Vychází: občasně

Forma: běžný tisk

Kontakt pro objednání – telefon: 499 329 656

Kontakt pro objednání e-mail: trutnov-odbocka@sons.cz


Třebíč - Očko

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Třebíč

Vychází: měsíčně

Forma: běžný tisk, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 561 205 542

Kontakt pro objednání e-mail: trebic-odbocka@sons.cz


Třinec – Informátor

Spolupráce na tvorbě bulletinu: OO SONS Třinec

Vychází: čtvrtletně

Forma: běžný tisk, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 558 988 850

Kontakt pro objednání e-mail: i.klepaczova@tiscali.cz

Bulletin na internetu:

http://sons.trinecko.cz/informator.htm


Vsetín – Zpravodaj

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Vsetín

Vychází: čtvrtletně

Forma: běžný tisk, digi

Kontakt pro objednání – telefon: 571 424 370

Kontakt pro objednání e-mail: vsetin-odbocka@sons.cz


Zlín – Magazín Světlo,Zvukový magazín

Spolupráce na tvorbě bulletinu: SIA a OO SONS Zlín a Tyflocentrum Zlín

Vychází: Magazín Světlo 6 x ročně, Zvukový magazín 8 x ročně

Forma: běžný tisk, digi, audio

Kontakt pro objednání – telefon: 577 210 689

Kontakt pro objednání e-mail: zlin-odbocka@sons.cz

Bulletin na internetu, zde také ke stažení v MS Word a v mp3:

http://www.sons-zlin.cz/magazin_svetlo.html

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.