odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Odborná střediska a oddělení SONS - > Výcvik vodicích psů a servis jejich držitelům
Výcvik vodicích psů a servis jejich držitelům

logo Výcvikového střediska psů Vedoucí střediska:
Marie Hájková

Adresa střediska:
Klikatá 2a
158 00 Praha 5 - Jinonice

tel., fax: 251 611 154
e-mail: vodicipsi@sons.czStředisko výcviku vodicích psů (SVVP) v Praze 5 – Jinonicích zajišťuje komplexní servis jak v oblasti výcviku vodicích psů, tak v oblasti péče o klienty. Výcvik vodicích psů je jednou ze služeb, která významnou měrou přispívá k samostatnosti a nezávislosti nevidomých.

SVVP je členem Mezinárodní federace vodicích psů (The International Guide Dog Federation) se sídlem ve Velké Británii a s působností ve vyspělých zemích celého světa. Tato organizace byla založena za účelem vytváření a dodržování vysokých standardů nejen v odchovu, výchově a výcviku psů, ale hlavně v oblasti péče o zrakově postižené klienty a již několikrát osvědčila špičkovou úroveň SVVP v celosvětovém měřítku.

V oblasti výcviku vodicích psů sahá činnost střediska od vlastního chovu štěňat na fenách ze speciálních chovů vodicích psů z Mezinárodní federace vodicích psů přes jejich předvýchovu, veškerou veterinární péči až po výcvik zakončený závěrečnou zkouškou. V oblasti péče o klienty pak začíná předběžným školením zájemců o vodicí psy, pokračuje přípravou klienta k používání specifické pomůcky – vodicího psa, sestavením optimální dvojice člověk-pes, dále pak pokračuje přes předání vycvičeného psa v pobytové části střediska i v domácím prostředí, poskytnutí pomoci při vzájemném sžívání až po následnou pomoc při orientaci přímo v místě bydliště klienta. Středisko poskytuje klientům pomoc a podporu po celou dobu života jejich psa. Vodicí pes je pro nevidomého nejen pomocníkem při jeho samostatném pohybu, ale mnohdy je mu také přítelem otevírajícím mu možnost komunikace s jinými lidmi.

Pro službu nevidomým jsou vybíráni vhodní jedinci hlavně z plemen labradorský retrívr, zlatý retrívr, kříženci těchto dvou plemen, případně i jiná vhodná plemena. Výcvikový proces je rozdělen do dvou fází - výchova štěňat a odborný výcvik. Výchovu štěňat provozují dobrovolní pečovatelé, kteří vedou své svěřence k ukázněnému chování v bytě a zvládání života ve velkých městech. Povaha a zdravotní stav štěňat jsou sledovány v průběhu výchovy v měsíčních intervalech. Pokud splňují všechny předpoklady, přecházejí ve stáří jednoho roku do odborného výcviku, který trvá šest až osm měsíců, psi jsou přísně sledováni po celou dobu výcviku. Po závěrečných zkouškách jsou vycvičení vodicí psi předáváni předem zaškoleným nevidomým klientům. Pracovníci střediska zůstávají nadále v kontaktu s klienty. Poskytují jim rady a pomáhají jim řešit vzniklé problémy. Většina klientů také využívá zásilkovou službu na krmivo od firmy Biofaktory za velmi výhodné ceny. Každý čtvrtek odpoledne se v SVVP scházejí majitelé vodicích psů i se svými psími průvodci. Náplň těchto setkání je hlavně procvičování práce psů a kulturně-společenské akce.

Součástí práce střediska je celá řada propagačních akcí, vystoupení na veřejnosti a přednášek pro studenty všech typů škol. Jedná se o předvádění práce vodicích psů, ale také kulturní a benefiční akce sloužící k finanční podpoře střediska.

Více informací na www.vodicipsi.cz