odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Odborná střediska a oddělení SONS - > Tyflopomůcky - prodejny
Tyflopomůcky - prodejny

Prodejna tyflopomůcek Praha (IČO: 64935795, DIČ: CZ64935795)

adresa:
Prodejna pomůcek SONS
Krakovská 21
110 00 Praha 1

2. patro (od října 2010)

tel. 221 462 464, fax: 221 462 460
e-mail: prodejna-pha@sons.cz
web: www.tyflopomucky.cz
vedoucí prodejen: Alžbeta Suková

Otevírací doba Prodejny tyflopomůcek Praha:

Pondělí 9:00 - 14:00
Úterý 9:00 - 14:00
Středa 9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Čtvrtek 9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Pátek 9:00 - 14:00

Prodejna provádí zásilkovou službu.


Prodejna tyflopomůcek Olomouc (IČO: 64935795, DIČ: CZ64935795)

adresa:
Tyflopomůcky
I. P. Pavlova 69
779 00 Olomouc

tel., fax, zázn.: 585 415 130
e-mail: prodejna-ol@sons.cz
web: www.tyflopomucky.cz
vedoucí pobočky: Jindřiška Dvorská

Otevírací doba prodejny tyflopomůcek Olomouc:
Pondělí až středa 7.00-15.30
Čtvrtek 7.00 až 17.00
Pátek 7.00 až 12.00.

Prodejna provádí zásilkovou službu.


Katalog pomůcek pro zrakově postižené

  1. Pomůcky pro domácnost
  2. Pomůcky pro odstraňování informační bariéry
  3. Pomůcky pro usnadnění orientace a komunikace
  4. Pomůcky pro výuku a propagaci
  5. Pomůcky pro zábavu a poučení
  6. Pomůcky plně nebo částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou
  7. Pomůcky, na které lze získat příspěvek od odborů sociálních věcí pověřených obcí

Katalog je aktualizován vždy k prvnímu dnu každého měsíce.

Jak můžete pomůcky získat?