odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
Pomůcky na bázi PC

Počítače se speciální úpravou pro těžce zrakově postižené se staly v roce 1995 prostřednictvím novelizace Vyhlášky 182/91 ve znění pozdějších předpisů (nyní se řídí zákonem 329/2011 Sb) významnou kompenzační pomůckou pro nevidomé a slabozraké. Celá polovina položek příslušného seznamu kategorií pomůcek pro zrakově postižené je věnována právě tzv. počítačovým pomůckám.

Zcela samostatně si lze podle této vyhlášky pořídit:

Jedná se vždy o počítač s předepsanou HW a SW výbavou.

Mezi přídavné pomůcky patří

Níže uvedené firmy dodávají celé spektrum těchto pomůcek.

O získání PC pomůcky se informujte u svého konzultanta, který Vám poskytne odbornou pomoc, poradí, jak získat tyto pomůcky a které jsou pro vás nejvhodnější.

Zpět na členění firem podle typu dodávaných pomůcek

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.