odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
Optické pomůcky

Optické pomůcky jsou obvykle prvními pomůckami, které potřebuje člověk poté, co mu již nestačí běžné dioptrické brýle.

O optických pomůckách se poraďte nejlépe v krajských střediscích společnosti Tyfloservis, o.p.s., kde Vám pomůcky předvedou a poradí, jak je získat.

V případě dětí s těžkým zrakovým postižením do 15 let věku se obracejte na Speciální pedagogická centra pro zrakově postižené, řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Zpět na členění firem podle typu dodávaných pomůcek

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.