odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Organizační schéma -> Odborná střediska
Odborná střediska a služby organizaci pod přímým řízením prezidenta SONS
Střediska integračních aktivit Metodické centrum sociálně-právního poradenství Metodické centrum odstraňování architektonických bariér Tyflokabinet - Metodické centrum tyflotechnickcýh pomůcek Metodické centrum informatiky Centrum digitalizace a technické podpory Výcvik vodicích psů a servis jejich držitelům Vydavatelské a informační služby Tyflopomůcky
grafické znázornění struktury středisek a služeb organizaci - klikací mapa
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.