odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
Jak mohu pomoci -> Ne tak, ale tak -> Kde mám kabát?
Ne tak, ale tak
Příručka správného kontaktu s nevidomým a slabozrakým

Kde mám kabát?

Po různých společenských akcích, při cestování apod. lidé nevidomému často pomáhají nalézt jeho kabát, klobouk nebo zavazadla: "Pojďte, pomohu Vám." A hle kabát, klobouk a zavazadlo nejsou k nalezení.

Najít je bývá někdy velké dobrodružství, protože zrakově postižený často přesně neví, jaké barvy je dotyčný předmět.

Je vhodné nechat nevidomého, aby si umístil své věci sám. Pokud mu pomáháte, řekněte: "Váš kabát visí na prvním háčku od dveří" nebo Vaše zavazadlo je v přihrádce nad Vámi".

ukázka nesprávného způsobu informování nevidomého o místě

Předchozí část | Obsah | Další část
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.