odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
Jak mohu pomoci -> Ne tak, ale tak -> Předmluva
Ne tak, ale tak
Příručka správného kontaktu s nevidomým a slabozrakým

Předmluva

Máte v rodině nebo mezi svými přáteli někoho, kdo je slabozraký nebo nevidomý? Nemáte?

Tím lépe. Nicméně, přečtěte si tohoto malého rádce, protože zítra, příští měsíc či někdy později potkáte muže nebo ženu s bílou holí na ulici, na nádraží, v restauraci, při společenských příležitostech.

Možná byste chtěli pomoci, ale neodvažujete se, nevíte jak to udělat. Anebo spontánně pomůžete, ale tak neobratně, že místo dobře míněné pomoci mu způsobíte nesnáze.

Tento malý průvodce si nečiní nároky na úplnost. Chce ukázat, jak užitečně, korektně a především lidsky nabídnout pomoc těm, kteří ji potřebují...

Je daleko příjemnější svou pomoc nabízet než ji potřebovat. Služba poskytnutá laskavě a ve vhodnou chvíli se stává pro obě strany obohacující zkušeností. Pokud k tomu tento malý rádce přispěje, splnil svou úlohu.

Obsah | Další část
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.