odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS ČR - > Osobní stránky - > Mgr. Marie Schifferová
fotografie - Marie Schifferová
Mgr. Marie Schifferová

Stručné profesní curriculum vitae

Narozená 5. 6. 1943 v Brně. Vystudovala střední pedagogickou školu (maturita 1961), dále FF Masarykovy univerzity v Brně (obor speciální pedagogika, státní zkouška 1974). Praxe se vzděláváním zrakově postiženýžch od r. 1970 na školách pro zrak. postižené. Z toho 13 let jako učitelka hudby mna škole pro žáky se zbytky zraku, 12 let jako ředitelka Školy pro slabozraké v Praze.

Od roku 1995 do 2014 ředitelka Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina o.p.s.

Od roku 1975 tvorba učebnic pro nevidomé, rada článků v časopise Speciální pedagogika, kde je od roku 1992 členkou redakční rady. Externí spolupráce s PedFUK, katedrou spec. pedagogiky (středisko Dědina je fakultním místem) sociálně právní školou, Jabokem, Rehabilitační klinikou 1. LF UK.

Účastní se různých školení a odborných konferencí, na kterých seznamujeme odbornou veřejnost se svými dlouholetými zkušenostmi.

Za svůj profesní cíl si dává:

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.