odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS ČR - > Osobní stránky - > PhDr. Milan Pešák
fotografie - Milan Pešák

PhDr. Milan Pešák

Čestný prezident SONS ČR

Ministr zdravotnictví České republiky Prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc., uděluje u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených Výroční cenu za práci ve prospěch zdravotně postižených Milanu Pešákovi za mimořádné zásluhy o rozvoj svépomocných aktivit zrakově postižených občanů v České republice.
Kontakt:
e-mail: pesak@braillnet.cz, milanpesak@seznam.cz

Vzdělání:

1977 - 1982 Gymnázium pro zrakově postiženou mládež v Praze - studium ukončené mauritou
1986 - 1990 dálkové studium na VŠE, Fakulta řízení - studium nedokončeno v souvislosti se změnou zaměstnání v roce 1990.
2000 - 2005 dálkové studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor speciální pedagogika

Přehled zaměstnání:

1.12.2006 - dosud: Radní hlavního města Prahy
1.12.1992 - 31.12.2006: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (do roku 1996 Česká unie nevidomých a slabozrakých) - pozice výkonný ředitel (do dubna 1994), pak zvolen prezidentem (do června 2006), nyní na pozici odborného pracovníka pro Evropské projekty realizované SONS a společnostmi, které založila.

1992 Federace nevidomých a slabozrakých ČSFR - odborný referent odpovědný za oblast kompenzačních pomůcek a zpřístupňování výpočetní techniky nevidomým.

1990 až 1992 programátor (živnostník) - pro VDN Spektra, VDI Asco a další firmy - zakázkové programování ekonomických aplikací

1982-1990 - META, výrobní podnik Svazu invalidů ČR - programátor
Vzhledem k velmi omezeným možnostem pracovního uplatnění těžce zrakově postižených osob jsem po maturitě dal přednost před vysokoškolským studiem možnosti zaměstnání ve výrobním podniku Svazu invalidů Meta, kde nabízeli práci zrakově postiženým občanům v oboru programátor. Stal jsem se vedoucím jedné z programátorských skupin a stal se též členem užšího vedení provozovny, která programátorské práce realizovala.

Další znalosti:

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.