odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz


Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro osoby se zrakovým postižením

Výběrová řízení

Výběrové řízení č. 1 zajištění kurzů finanční gramotnosti pro osoby se zrakovým postižením

Výběrové řízení č. 2 Dodávka IT a speciálního ozvučovacího SW pro praxi finančních poradců a realizačního týmu projektu Zrušeno

Výběrové řízení č. 2 Dodávka IT a speciálního ozvučovacího SW pro praxi finančních poradců a realizačního týmu projektu Zrušeno

Výběrové řízení č. 2 Dodávka IT a speciálního ozvučovacího SW pro praxi finančních poradců a realizačního týmu projektu

Výběrové řízení č. 1 zajištění kurzů finanční gramotnosti pro osoby se zrakovým postižením Nové vyhlášení

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Logo evropského roku stárnutí


K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.