Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Evropa konečky prstů

4. seminář: Praha 2.6.2003

Čtvrtý seminář se uskutečnil 2.6. 2003 v Praze a hostem byl pan Tomas Tietjen, stavební inženýr, člen International Rotary klubu. Zemí, na kterou byla zaměřena pozornost tentokrát bylo Německo, zejména město Hamburk.

Thomas Tietjen představil svobodné hanzovní město Hamburk jako město průmyslu, příblížil historický vývoj a podařilo se mu zapojit do debaty i posluchače. Diskusní blok volně přešel do oblasti sociální politiky, srovnávání rozdílů v naší republice a Německu. Mnoho dotazů směřovalo k ekonomické problematice a otázkám praktického života.

V závěrečném workshopu nám Thomas nabídl typický tmavý chleba a šunku, k tomu jsme poslouchali hudbu z první poloviny 20. století, která se hrávala v určitých čtvrtích Hamburku.

Fotogalerie
Projekt byl součástí komunikační kampaně ČR před vstupem do EU v období před referendem. logo Ano

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2003 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
logo Ministerstva zahraničních věcí logo Evropské unie logo Ano