odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Odborná střediska a oddělení SONS - > Digitalizace a technická podpora
Digitalizace a technická podpora

logo BraillNet Vedoucí oddělení digitalizace:
Zdeněk Bajtl

Vedoucí oddělení technické podpory:
Marek Salaba

Adresa oddělení:
Krakovská 21
110 00 Praha 1

tel.: 221 462 482
fax: 221 462 481
mobil: 777 722 776
e-mail: digitech@sons.cz

Digitalizace a technická podpora (zkráceně nazvaná "DigiTech") je odborným pracovištěm SONS, které

Knihovna digitálních dokumentů

Knihovna digitálních dokumentů je systém, který umožňuje zrakově postiženým lidem přístup ke knihám, časopisům a textům. Tyto dokumenty jsou získávány přímo od nakladatelů v nejrůznějších formátech nebo digitalizací (skenováním) s případnou korekturou. Jsou speciálně upraveny do elektronické podoby do tzv. "prostého textu" a následovně zpřístupněny přes internetové stránky http://www.kdd.cz.

Navigační centrum SONS ČR nabízí pro zrakově postižené službu satelitní navigace a plánování tras s přípravou itineráře včetně vyhledání optimálního dopravního spojení s přihlédnutím na zrakovou vadu zadavatele.

Podrobnější informace najdete na samostatné webové prezentaci o Navigačním centru.

Nadace Vodafone Česká republika Kontakt na navigační centrum

Tel.: 221 462 562
E-mail: navigace@sons.cz

Projekt sponzoruje Nadace Vodafone.


DigiTech úzce spolupracuje s těmito odbornými pracovišti SONS:

Další služby DigiTechu: