odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Odborná střediska a oddělení SONS - > Metodické centrum odstraňování bariér
Metodické centrum odstraňování bariér

Adresa oddělení:
Krakovská 21
110 00 Praha 1
fax: 221 462 461

Vedoucí oddělení:
Ing. František Brašna
tel.: 221 462 443
GSM: 775 438 169
e-mail: brasna@sons.cz

Mgr. Viktor Dudr
tel.: 221 462 442
GSM: 777 722 783
e-mail: dudr@sons.cze-mail: bariery@sons.cz

odborný externí konzultant
Petr Lněnička
GSM: 777 722 773

e-mail: lnenicka@sons.cz

Metodické centrum odstraňování bariér plní tyto úkoly a nabízí tyto služby:

Za dobu své činnosti, od roku 1991 nejprve v České unii nevidomých a slabozrakých, nyní v rámci SONS, se centru podařilo řadu věcí z problematiky úpravy prostředí a zpřístupnění služeb těžce zrakově handicapovaných lidí propracovat do úrovně praktické využitelnosti a prosazovat jejich využití v praxi.

Jako příklady je možno uvést:

Podklady k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí ve stavbách a dopravě

 

Metodické centrum odstraňování bariér SONS dlouhodobě spolupracuje s Dopravní fakultou Jana Pernera - Univerzita Pardubice.

Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice